10-10-2022 - Nieuws: Geen extra vergoeding voor tool of test: lees na in BVR en draaiboek op extranet en bespreek grondig met alle betrokkenen. Al extra kosten aangerekend? Meld dit dan voor 31 oktober.

Ter herinnering wijzen we er nogmaals op dat volgens het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 17 mei 2013 betreffende loopbaanbegeleiding het vragen van een extra vergoeding bovenop de loopbaancheque niet is toegestaan

Wat betekent dit?

Een bijkomende vergoeding voor bijvoorbeeld een tool of test mag niet aangerekend worden aan de klant. De voorbereidingstijd en het opstellen van een rapport zitten in de vergoeding van de loopbaancheque inbegrepen. Het is dan ook niet toegestaan om gesprekstijd te registreren voor deze activiteiten.

Voor wie geldt dit?

Deze onderrichting geldt voor alle loopbaanbegeleiders die werken met de loopbaancheque: zaakvoerders, werknemers en onderaannemers.

Wat moet je doen?

Je vindt deze onderrichting