Arbeidsmarktverkenner: Intensieve dienstverlening

VDAB en partners bieden ondersteuning voor wie er nood aan heeft.

  • Het filmpje geeft je meer info over Intensieve dienstverlening.
  • De presentatie omvat enerzijds ook de klantenportefeuille van Intensieve dienstverlening, en anderzijds ook de tewerkstelling en vacatures van de sector sociale economie.


Wat is de cluster Intensieve dienstverlening?

VDAB en partners bieden ondersteuning voor wie er nood aan heeft. 

Verschillende klantengroepen komen aan bod. Klanten bij wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is, die gespecialiseerde bemiddeling nodig hebben en ernstige belemmeringen hebben op vlak van gezondheid, welzijn en functioneren (technische en generieke competenties, taal,...).

Volgende klantengroepen zijn oververtegenwoordigd: personen met een arbeidsbeperking (PMAB), personen met een migratieachtergrond, laaggeschoolden en 55-plussers. Daarnaast gaat het ook om gedetineerden, mensen in armoede, langdurig werkzoekenden, NEET-jongeren,...

 

Meer weten? Bekijk het filmpje:

Presentatie met cijfers

Onderstaande presentatie omvat

  • een toelichting en de klantenportefeuille van Intensieve dienstverlening
  • de tewerkstelling en vacatures van de sector sociale economie.