Werkinzicht

Afbeelding
Logo WerkInzicht


Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio's te bieden. Werkinzicht wil hiermee bijdragen aan de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio's. Dit gebeurt door een innovatieve wijze van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie op maat via dashboard voor de werkzoekenden, werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en intermediairs op de arbeidsmarkt.

Het project wordt uitgevoerd door CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het ZB| Planbureau die samen deze uitdaging aan gaan.

Meer info vind je op werkinzicht.eu