Oproep: VDAB zoekt organisatoren voor lerende netwerken loopbaanbegeleiding

Als netwerkorganisatie wil VDAB de loopbaancentra stimuleren om onderling samen te werken aan één gemeenschappelijk doel: een kwaliteitsvolle dienstverlening van loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque. Daarom roept VDAB haar netwerk op om lerende netwerken rond loopbaanbegeleiding te organiseren.
 Waarom lerende netwerken?

Kwaliteit creëer je samen.

Lerende netwerken Loopbaanbegeleiding, waarin verschillende organisaties en professionals kennis en knowhow uitwisselen, bieden daarom een grote professionele meerwaarde. Het is een belangrijke manier om bij te dragen aan een kwalitatieve dienstverlening van loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque.

Pilootproject Limburg

In 2019 – 2020 organiseerde VDAB een pilootproject Lerend Netwerk in de provincie Limburg in samenwerking met 3 procesbegeleiders/loopbaanbegeleiders, die het lerend netwerk inhoud en vorm gaven.

Dit pilootproject werd zowel door de deelnemers als door de begeleiders zeer positief geëvalueerd.
 

Wat heeft een lerend netwerk nodig om te slagen?

Om te slagen moet het lerend netwerk voldoen aan volgende succesfactoren:

 • Deskundige begeleider die vertrouwd is met intervisie en verschillende intervisietechnieken en die ervaren is in loopbaanbegeleiding
 • Deelnemende professionals die al een tijd ervaring hebben met loopbaanbegeleiding
 • Voldoende oog voor kennismaking en verdieping van verbinding
 • Openheid en gelijkwaardigheid tussen deelnemers
 • Opnemen van verantwoordelijkheid van de deelnemers voor het uitwerken van een case of toelichting (balans tussen geven & nemen)
 • Regelmatig evalueren van het proces: zijn we goed bezig?
 • Duidelijke agenda voor de volgende sessies die samen wordt opgesteld tijdens de eerste samenkomst
 • Voldoende frequentie en vaste routine van sessies
 • Duidelijke samenkomststructuur met:
  • Vaste topics/rubrieken
  • Vrije ruimte voor ingebrachte casuïstiek, intervisie, eigen initiatieven
 • Zichtbaarheid en link met VDAB: Vraag en Antwoord 
 • Goede afspraken omtrent uitwisseling van informatie 
 • Eenmaal ingeschreven, engagement van de deelnemers voor het hele traject 
 • Mogelijkheid om dit via KMO-portefeuille te organiseren 

Het pilootproject leerde ons dat het slagen van een lerend netwerk sterk afhangt van de houding van de proces- en loopbaanbegeleiders/organisatoren en de mate waarin zij deze succesfactoren effectief toepassen in de begeleiding en uitvoer van het netwerk.

In het pilootproject werd op zeer integere wijze aan deze succesfactoren voldaan.

VDAB stimuleert nadrukkelijk deze aanpak en houding.

Valkuil

Gereserveerdheid vanuit concurrentiepositie kan de samenwerking en collegialiteit bedreigen en zo een valkuil zijn.

Cruciaal zijn de aanpak en de openheid van de procesbegeleiders hierover. 

In het pilootproject werd het belang van dit ‘vertrouwens’-item op een professionele manier geïntroduceerd en van bij het begin benadrukt.

Ondersteuning door VDAB

Wil je zelf een lerend netwerk organiseren, dan kan je op VDAB rekenen:

 • om je lerend netwerk bekend te maken via de geschikte communicatiekanalen van VDAB
 • voor het beantwoorden van vragen in een sessie van het lerend netwerk

Wil jij een lerend netwerk organiseren?

Ben je gemotiveerd en heb je de nodige competenties om een lerend netwerk over loopbaanbegeleiding te organiseren? Stel je per mail kandidaat aan Fran Bellinck (fran.bellinck@vdab.be). Zij zal de nodige gegevens bij jou opvragen.