3 juni 2021 (update 7 juni) - VDAB nieuws voor partners: wijzigingen in onze systemen

Je vindt hier de belangrijkste wijzigingen in onze systemen voor partners.Mijn Loopbaan: aanpassingen inschrijvingswizard

Vanaf maandag 7 juni 2021 ziet de inschrijving er voor burgers én consulenten iets anders uit.

De inschrijving vereenvoudigen

De aanpassingen hebben als doel om de inschrijving te vereenvoudigen en het aantal bevraagde velden te beperken. Zo worden competenties en rijbewijs niet meer bevraagd en worden het arbeidsregime en de regio automatisch ingevuld. Deze kunnen achteraf nog aangepast worden.

Het wordt dus nog belangrijker dat burgers hun gegevens in het profiel nakijken en aanvullen. Als bemiddelaar ondersteun je hen daarin.

Ook 'moedertaal' wordt niet meer bevraagd in de inschrijvingswizard, maar is tijdelijk wel nog in Mijn loopbaan zichtbaar. Het verdwijnt helemaal in september 2021 wanneer de tweede fase van de vereenvoudiging van de inschrijving in productie gaat (met onder andere de mogelijke registratie met EID en itsme).
 

Digitaal Archief Samenwerking (DAS): optimalisatie (enkel voor gebruikers DAS)

Opgelet: De voorziene oplevering van 8 juni wordt uitgesteld naar 15 juni. Ook de update van de handleiding verschuift met een week. De publicatie van de update van 'Overzicht op te laden bewijsstukken 2021' gaat wel gewoon door op 8 juni.

Vanaf 15 juni kan je vaak gebruikte submappen opslaan zodat je niet telkens alle velden moet invullen met dezelfde submappen. Daarnaast zijn er een aantal kleine technische aanpassingen die je vanaf 15 juni in de handleiding terugvindt.

Verder is er op 8 juni een update van 'Overzicht op te laden bewijsstukken 2021'

  • Duid steeds het juiste ‘Type document’ aan. Het is een data-veld waar je nadien op zoekt.
  • Let er ook op om de juiste naamgeving te gebruiken, anders werkt de bulkupload niet.