ABA - Arbeidsbemiddeling voor anderstalige niet-werkende werkzoekenden

De doelgroep bestaat uit anderstalige, bemiddelbare niet-werkende werkzoekenden met een concrete en realistische joboriëntatie, maar wiens nog imperfecte kennis van het Nederlands:

  • een belangrijke hinderpaal vormt voor het doorlopen van een regulier Nederlandstalig begeleidingstraject;
  • en de (spoedige) integratie op de arbeidsmarkt verhindert.

De deelnemers spreken, naast het Nederlands, ook Frans of Engels.  Daarom wordt de actieve arbeidsbemiddeling op vraag van de klant ook in het Frans of Engels aangeboden.