BWRW - Bemiddeling Werkzoekenden met Recente Werkervaring

Via het project Bemiddeling Werkzoekenden met Recente Werkervaring (BWRW) wenst VDAB klanten met een recente werkervaring snel van een proactief en preventief bemiddelingsaanbod te voorzien om zo een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren. Het doel is werkloosheid vermijden of de duur van de werkloosheid tot een minimum te beperken.