Begeleiding bij diploma-erkenning - DIP

Begeleiding bij diploma-erkenning - DIP. Diploma-erkenning betekent een meerwaarde op de arbeidsmarkt voor burgers met een migratieachtergrond.