Bemiddelingsvouchers

Het project Bemiddelingsvouchers is een samenwerking tussen VDAB en verschillende partners om werkzoekenden te begeleiden naar duurzaam werk aan de hand van een intensieve begeleiding. Na doorverwijzing van VDAB kan de werkzoekende zelf de partners contacteren om samen een begeleiding op te starten.