Coördinatie Rijbewijs B

Het aantal werkzoekenden is gestegen vanwege de coronacrisis. Met het relanceplan AHAD (Alle Hens aan Dek) wil de Vlaamse Regering zoveel mogelijk Vlamingen snel aan het werk krijgen. Voor verschillende beroepen is het wel absoluut noodzakelijk om een rijbewijs B te hebben. Het is voor die beroepen belangrijk om zo snel mogelijk een rijbewijs B te behalen.

Met dit project willen we werkzoekenden met nood aan een rijbewijs B snel en gecoördineerd koppelen aan een erkende rijschool om zo de instroom op de arbeidsmarkt te verhogen.