VIA - Jobcoaching en Taalcoaching

Jobcoaching, al dan niet in combinatie met taalcoaching, is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer en diens werkgever door de jobcoach.

Taalcoaching op de opleidingsvloer beoogt het verbeteren van de taalvaardigheid van de klant tijdens opleidingssituaties en een betere uitstroom naar werk.Afsprakenkader en sjablonen

Ga naar het afsprakenkader en sjablonen van

  • VIA Jobcoaching
  • VIA Taalcoaching

Contact

Provinciale projectopvolgers:

Antwerpen

Denise Michiels

T 03 202 17 37

denise.michiels@vdab.be

Limburg

Inge Vanhees

inge.vanhees@vdab.be

Oost-Vlaanderen

Eric De Lie

T 092 48 54 98

eric.delie@vdab.be

Vlaams-Brabant

Stéphan Smismans

T 022 55 92 52

stephan.smismans@vdab.be 

West-Vlaanderen

Carine Mommerency

T 051 26 85 69

carine.mommerency@vdab.be