Leertijd door Syntra vzw’s

Leertijd is een vorm van werkplekleren voor jongeren die beroepscertificaten en/of een onderwijskwalificatie willen behalen. VDAB neemt in het kader van de leertijd de regierol van SYNTRA Vlaanderen vanaf 01/01/2021 over. De uitvoering van de leertijd (organisatie, screening, opvolging en begeleiding van de leerlingen, contacten met ondernemers,...) blijft ook na die datum behouden bij de SYNTRA vzw.'s.Draaiboek

Op deze pagina