Projectsubsidie Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector

Samenwerking tussen VDAB en Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector voor opleiding en begeleiding van cursisten in een horeca-opleiding georganiseerd of erkend door VDAB.Projectfiche

Situering

Subsidieovereenkomst tussen VDAB en Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de
Horecasector.

Looptijd

1/1/2019 tem 31/12/2021

Doel

 • Opleidingstraject
 • Begeleiding tijdens opleiding
 • Werkplekleren
 • Nazorg (6 maanden)
 • Tussentijds evaluatieverslag en eindverslag (Sjabloon VDAB)

Doelgroep

 • Werkzoekende cursisten in een horeca-opleiding georganiseerd of erkend door VDAB.
 • Werkgevers uit paritair comité 302.

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan voor Partners'

Horeca Vorming staat minimaal in voor volgende registraties tijdens de begeleiding:

 • Doorverwijzing afwerken (inzagerechten)
 • Aanmaken van een begeleidingslijn jdens opleiding.
 • Het registreren van iedere actie tijdens de begeleiding van de cursist tijdens de opleiding of tijdens de nazorg in de begeleiding tijdens opleidingslijn.

Alle handleidingen voor deze registratie vind je terug bij handleidingen en formulieren

Uitvoerende partners

Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector (Vorming Vlaanderen)

 • KBO-nummer: 0861436610
 • IKP-nummer: 10314928-000
 • OE 10009675
 • Financieringsnummer: C10S003

Contactpersoon

Strategisch accountmanager Horeca: ellen.bauters@vdab.be

Op deze pagina