Start Me Up

‘Start Me Up’ is een (VDAB-erkende) opleiding voor kandidaat-ondernemers die reeds een concreet ondernemersproject voor ogen hebben. Deze kandidaat hebben geen nood aan de trajecten Jumpstarters of Labo (Activiteitencoöperatie).Projectfiche