TWE tender werkzoekenden

Deze tender richt zich naar werkzoekenden met een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes om in het normaal economisch circuit aan de slag te kunnen. Door middel van werkplekleren worden hun competenties versterkt waardoor ze opnieuw de aansluiting vinden met de reguliere arbeidsmarkt.