Organiseren en afnemen van VCA-examens

Wanneer een bedrijf VCA-gecertificeerd is, is  een VCA-diploma voor de werknemers binnen dit bedrijf noodzakelijk. Met een VCA-diploma (VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers) kan de werkzoekende/werknemer aantonen dat hij een basiskennis veiligheid heeft en gewerkt heeft aan het ontwikkelen van de juiste attitudes om veilig te handelen.