Ervaringsbewijs - Titels van beroepsbekwaamheid

Via de titel van beroepsbekwaamheid krijgen burgers de kans om via een beoordelingsproces aan te tonen dat ze beschikken over de competenties om een bepaald beroep uit te oefenen, ongeacht hoe ze deze competenties verworven hebben.