GOB - Gespecialiseerd werkplekleren en gespecialiseerde jobcoaching

Een GOB biedt als ‘Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst’ gespecialiseerde begeleiding bij werkplekleren voor werkzoekenden en gespecialiseerde jobcoaching voor werknemers.