Taalbuddies

Door de taalbuddies in te zetten tijdens de wachttijd voor de start van een VDAB opleiding, wil VDAB met dit project de spreekdurf bij anderstalige werkzoekenden bevorderen. Daarnaast leren anderstalige werkzoekenden op deze manier omgaan met taaldrempels die ontstaan door diverse gespreksculturen en taalnuances. Anderstalige werkzoekenden vertrouwd en weerbaar maken in het omgaan met diverse variaties in gesprekken resulteert in een duurzame integratie op en naast de werkvloer.Projectfiche