Talentgesprekken Zorg en Onderwijs

Via een Talentgesprek schat de opdrachtnemer de belangstelling, aanleg, competenties en motivatie van een kandidaat-cursist in om in te stappen in een opleiding verpleegkunde, zorgkundige, opvoeder, begeleider in de kinderopvang, leerkracht lager onderwijs of leerkracht kleuteronderwijs.