11 januari 2022 - Heusden-Zolder en Beringen sluiten een samenwerkingsovereenkomst met VDAB om meer mensen aan het werk te krijgen

Afbeelding
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst HeusdenZolderBeringen

VDAB kreeg van minister Hilde Crevits als opdracht om 120.000 extra mensen aan het werk te zetten. Vlaanderen wil tot de Europese topregio’s behoren op het vlak van werkzaamheidsgraad. Een werkzaamheidsgraad van 80% in heel Vlaanderen is het doel. Grote doelen bereiken we in dit geval door lokaal te werken en te onderzoeken welke bevolkingsgroepen bijkomend kunnen geactiveerd worden. Beringen en Heusden-Zolder, die al jaren sterk investeren in de activering van hun bevolking, zetten mee hun schouders onder deze doelstelling.

Uitdagingen

De werkloosheid ligt in Beringen en Heusden-Zolder met resp. 5,6% en 5,9%, net als in de hele provincie historisch laag. Toch blijven de uitdagingen groot. Bedrijven roepen om personeel en de krapte op de arbeidsmarkt is groot. De werkzaamheidsgraad ligt in beide gemeenten dan weer lager dan de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Limburg en Vlaanderen: 71 en 70% t.o.v. 73% in Limburg en 75% in Vlaanderen. Dit betekent dat er nog marge is om mensen aan het werk te krijgen. En dat is nodig.

Tinne Lommelen, VDAB: “De arbeidsmarkt staat opnieuw in brand, bedrijven schreeuwen om talenten. En dat betekent als VDAB dat we naast werkzoekenden ook andere groepen zoals bijvoorbeeld nieuwkomers, huisvrouwen en -mannen, en zieken naar een (aangepaste) job willen begeleiden. En dat vraagt een samenwerking met lokale besturen om zowel deze andere groepen te bereiken als om lokale werkgevers te overtuigen tot deze (aangepaste) jobs te komen. Samen sterk voor werk dus.”

In het afgelopen jaar steeg het aantal ontvangen vacatures in West-Limburg met 33% t.o.v. vorig jaar. In de werkzoekendenpopulatie van Beringen en Heusden-Zolder zijn een aantal groepen oververtegenwoordigd: jongeren, kortgeschoolden, langdurig werkzoekenden en burgers met een allochtone achtergrond. We willen binnen deze samenwerking focussen op deze doelgroepen om de werkzaamheidsgraad omhoog te trekken en bedrijven aan personeel te helpen. 

Samenwerken

Burgemeester van Beringen, Thomas Vints licht de samenwerking toe: “Beringen en Heusden-Zolder werken al samen inzake regie van de sociale economie en nemen samen een coördinerende rol op in kader van wijk-werken West-Limburg. Samen met onze partners en VDAB gaan we die samenwerking nu versterken door ook op vlak van algemeen werkgelegenheidsbeleid samen te werken om zo nieuwe kansen en werkplekken te creëren op ons grondgebied.”

Concrete acties

Het eerste overlegmoment tussen de VDAB, Beringen en Heusden-Zolder om concrete acties uit te werken heeft net plaatsgevonden. “Momenteel bekijken we of er een Leerwinkel opgestart kan worden in Beringen en Heusden-Zolder. We doen hiervoor beroep op de expertise van de Leerwinkel te Genk. Het doel is het opleidingsaanbod voor volwassenen overzichtelijk maken en te promoten en burgers te helpen in het uittekenen van hun meest optimale leerweg richting hun loopbaandoel. Ook willen we om de twee jaar een jobbeurs organiseren gericht op kansengroepen met bedrijven die open staan voor deze kansengroepen,” vult Berings schepen van Ondernemen en Sociale Economie Werner Janssen aan.

Burgemeester Mario Borremans van Heusden-Zolder is tevreden dat de acties om de jongerenwerkloosheid te bestrijden nu in de samenwerkingsovereenkomst concreet vorm krijgen. “De jongerenwerkloosheid is het afgelopen jaar in Beringen (- 19 %) en Heusden-Zolder (- 33%) sterk gedaald, maar jongeren activeren naar werk in het begin van hun arbeidsloopbaan blijft een belangrijk aandachtspunt voor beide besturen en VDAB. Samen met bestaande partners zijn er lokale partnerschappen opgezet met als doel jongeren tussen 18 en 30 jaar duurzaam te begeleiden naar werk. De huidige lacune op de arbeidsmarkt is een unieke kans om de groep werkzoekende jongeren in beide ex-mijngemeentes aan een job te helpen. Via de samenwerkingsovereenkomst en alle betrokken partners maken we er samen werk van”, aldus Borremans.