23-03-2023 - Een werkzaamheidsgraad van meer dan 77% in Vlaanderen, ook dankzij jou!

Volgens de laatste cijfers van Statbel steeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad in de laatste drie maanden van 2022 van 76,8% naar 77,2%. Dat betekent dat 77,2% van de mensen tussen 20 en 64 jaar aan het werk is.

Een heel mooi resultaat, dat er kwam door onze gezamenlijke inspanningen. Dus ook dankzij jou!

Op jaarbasis stijgt de werkzaamheidsgraad in onze regio met 1,4 procent ten opzichte van 2021: toen was gemiddeld 75,3% van de 20 tot 64-jarigen aan de slag. Dat is een absoluut record en ruim boven het Europese gemiddelde van 74,7% en het Belgische gemiddelde van 72,3%.

Het Brussels Gewest blijft daar voorlopig wel nog een stuk onder, met 65,1% in de laatste drie maanden van 2022. Maar samen met Actiris werken we er hard aan om ook dit cijfer te doen stijgen.

Wat velen onmogelijk hadden geacht, ligt nu binnen handbereik. Laten we deze positieve trend samen verder zetten en tonen dat we met onze inspanningen het verschil maken. Samen zetten we elk talent aan de slag, en halen we de werkzaamheidsgraad van 80%. 

 

#samensterkvoorwerk!

 

Wim Adriaens
gedelegeerd bestuurder

Afbeelding
werkzaamheidsgraad