22 februari 2022 - Arbeidsmarktinformatie op maat van partners: de vernieuwde Arbeidsmarktverkenner!

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. VDAB lanceert de vernieuwde arbeidsmarktverkenner met arbeidsmarktinformatie op maat van partners!

In de Arbeidsmarktverkenner vind je maandelijkse provinciale vacature- en werkzoekendenberichten en presentaties die de arbeidsmarkt belichten vanuit het perspectief van een provincie, een sectorale beroepencluster en intensieve dienstverlening

Je kan via de Arbeidsmarktverkenner ook een praktijkgerichte online leermodule volgen waarin je arbeidsmarktinformatie en -tools leert gebruiken. Je vindt de algemene arbeidsmarktinformatie en de interactieve tools, nog steeds op de trends- en cijferpagina van VDAB.

Ga naar de Arbeidsmarktverkenner >

Hoe kan jij de Arbeidsmarktverkenner gebruiken...

als MLP-gebruiker?

De praktijkgerichte online leermodule helpt je arbeidsmarktinformatie en -tools gebruiken bij het oriënteren. Je leert of het jobdoelwit van jouw klant realistisch is, hoe je jouw klant kan heroriënteren en wat de opportuniteiten op de arbeidsmarkt zijn. 

Heeft jouw klant interesse om te werken in een specifieke sector?
De presentaties brengen de arbeidsmarkt in het algemeen en voor elke sectorale beroepencluster, in kaart. Ze bieden jou informatie over de tewerkstelling, het aantal vacatures en de werkzoekenden zonder werk. 

Werk je met klantengroepen bij wie de afstand tot de arbeidsmarkt groter is en die ernstige belemmeringen hebben op vlak van gezondheid, welzijn en functioneren? 
Neem dan zeker een kijkje in de presentatie over Intensieve Dienstverlening. VDAB en haar partners bieden intensieve dienstverlening voor o.a. personen met een arbeidsbeperking (PMAB), personen met migratieachtergrond, laaggeschoolden, 55-plussers, gedetineerden, mensen in armoede, langdurig werkzoekenden en NEET-jongeren.

Ga naar de Arbeidsmarktverkenner >

als loopbaanbegeleider?

Neem zeker een kijkje in de cluster-presentaties. Deze brengen de arbeidsmarkt in kaart, in het algemeen en voor elke sectorale beroepencluster. Ze bieden jou informatie over de tewerkstelling, de aantallen vacatures en de werkzoekenden zonder werk. 

De praktijkgerichte online leermodule helpt je arbeidsmarktinformatie en -tools gebruiken bij het oriënteren. Je leert of het jobdoelwit van jouw klant realistisch is, hoe je jouw klant kan heroriënteren en wat de opportuniteiten op de arbeidsmarkt zijn.

Ga naar de Arbeidsmarktverkenner >

als medewerker van een sectororganisatie?

Neem zeker een kijkje in de presentaties voor jouw sectorale beroepencluster. Deze brengen de tewerkstelling, het aantal vacatures en de werkzoekenden zonder werk in kaart. Waar mogelijk is er een link opgenomen naar het bronmateriaal. Zo kan je zelf nog meer gedetailleerde arbeidsmarktinformatie per sector bekijken.

Ga naar de Arbeidsmarktverkenner >

als stafmedewerker of medewerker van een lokaal bestuur?

Neem zeker een kijkje in de presentatie voor jouw provincie. Deze brengt de tewerkstelling, het aantal vacatures en de werkzoekenden zonder werk in kaart. Waar mogelijk is er een link opgenomen naar het bronmateriaal. Zo kan je zelf nog meer gedetailleerde arbeidsmarktinformatie voor jouw stad/gemeente bekijken. 
De maandelijkse vacature- en werkzoekendenberichten houden je op de hoogte van de evoluties in jouw provincie.

Wil je meer weten over de sociale economie en klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? 
Neem dan zeker een kijkje in de presentatie over Intensieve Dienstverlening. VDAB en haar partners bieden intensieve dienstverlening voor o.a.  personen met een arbeidsbeperking (PMAB), personen met migratieachtergrond, laaggeschoolden, 55-plussers, gedetineerden, mensen in armoede, langdurig werkzoekenden en NEET-jongeren.

Begeleid jij werkzoekenden? 
De praktijkgerichte online leermodule helpt je arbeidsmarktinformatie en -tools gebruiken bij het oriënteren. Je leert of het jobdoelwit van jouw klant realistisch is, hoe je jouw klant kan heroriënteren en wat de opportuniteiten op de arbeidsmarkt zijn.

Ga naar de Arbeidsmarktverkenner >

Op deze pagina