1-09-2023 - Herinnering: Wijzigingen bij opleidingsstages in samenwerking met onderwijs

Op vraag van verschillende onderwijspartners naar administratieve vereenvoudiging heeft VDAB in overleg met Fedris (Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s) beslist om onderstaande afspraken toe te passen vanaf 1 september 2023.

Voor welke opleidingen gelden deze wijzigingen?

Deze wijzigingen gelden:

  • enkel voor opleidingen waarvoor VDAB met een onderwijspartner samenwerkt met een samenwerkingsovereenkomst met addendum
  • niet voor opleidingen die samen met VDAB georganiseerd worden met uitbestedingen volgens de wet op overheidsopdrachten.

Wat verandert er voor jou als onderwijspartner?

Vanaf 1 september 2023 gelden volgende afspraken:

  1. Voor de stages voor een opleidingsstage van een werkzoekende in een erkend traject naar werk, gebruik je het stagecontract van je onderwijsinstelling. Er is geen VDAB-stagecontract of -addendum meer nodig.
  2. Je zorgt voor de Dimona-aangifte bij een opleidingsstage. 
  3. Je staat in voor de arbeidsongevallenverzekering voor de werkzoekenden die een opleidingsstage volgen. 
    • VDAB sluit voor werkzoekenden een extra polis met bijkomende dekkingen af zodat de werkzoekenden ook in de toekomst dezelfde bescherming genieten.