Subsidieoproep begeleiding, bemiddeling en competentieversterkende acties - 2022_50164_SUB_BBC_editie2

Naam: Subsidieoproep begeleiding, bemiddeling en competentieversterkende acties - 2022_50164_SUB_BBC_editie 2

Geplande startdatum: 2023

Regio: Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Status: gepubliceerd

Voor wie is deze oproep?

Deze oproep richt zich tot organisaties die begeleidings- en bemiddelingsacties en/of competentieversterkende acties aanbieden.

Doelstelling

De doelstelling van deze oproep is om aan de hand van begeleidings-, bemiddelingsprojecten en/of competentieversterkende acties de kloof met de arbeidsmarkt te verkleinen of te overbruggen voor werkzoekenden en/of inactieven.

Waar?

Organisaties kunnen voor 2023 projecten indienen voor alle Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VDAB publiceert de oproep jaarlijks met hierin het budget dat elke provincie en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekent aan deze oproep voor dat kalenderjaar.

Budget en financiering

Budget

Het totale budget voor 2023 binnen deze oproep bedraagt 1.000.000 euro waarvan:

  • 150.000 euro voor projecten uitgevoerd in de provincie Antwerpen.
  • 250.000 euro voor projecten uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  • 150.000 euro voor projecten uitgevoerd in de provincie Limburg.
  • 150.000 euro voor projecten uitgevoerd in de provincie Oost-Vlaanderen.
  • 200.000 euro voor projecten uitgevoerd in de provincie Vlaams-Brabant.
  • 100.000 euro voor projecten uitgevoerd in de provincie West-Vlaanderen.

Organisaties kunnen de evolutie van bovenvermelde budgetten in functie van de reeds toegekende subsidies volgen via deze pagina.

Financiering

De VDAB-financiering van de projecten bedraagt 100% van de totale subsidiabele kost.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je enkel projecten met competentieversterkende acties, met eventueel hieraan begeleidings- of bemiddelingsacties gekoppeld, indienen. De bemiddelingsacties moet je afsluiten 6 maanden na de opleiding. 

Wanneer dien je een project in?

Wij stellen de oproep jaarlijks open. Je kan doorlopend projecten indienen. De oproep staat open zolang er budget beschikbaar is.

Op deze pagina