Mandaten: OCMW's

Wijziging!

Door de invoering van het kwaliteits- en registratiemodel van WSE zijn de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een mandaat MKAB sterk vereenvoudigd:

  • Er is geen aparte procedure meer voor OCMW’s, erkende zorginstellingen of onderwijsinstellingen.
  • Het mandaat trajectbegeleiding (MKTB) en het mandaat competentieversterking (MKCO) komen volledig te vervallen.
  • Dit betekent wel dat er een bijkomende kwaliteitsvoorwaarde in de opdrachtdocumenten werd opgenomen. Het betreft concreet de gedragscode t.o.v. de werkzoekende, die je kan terugvinden in de VDAB-contractvoorwaarden bij uitbestedingen van diensten aan personen.

 

Ga naar de info over het mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling >

Ga naar de algemene info over mandaten >