Kwalitatieve monitoring van uitbestede projecten

Bij de uitvoering van onze opdrachten en ter verwezenlijking van de Beheersovereenkomst werkt VDAB samen met verschillende partners. Voor elk project dat uitbesteed wordt, zijn er afspraken tussen de uitvoerder en VDAB: inhoudelijk, financieel, administratief, gebruik Mijn Loopbaan, ...Opvolging

Projecten worden kwantitatief (aantallen, uitstroom/doorstroom, … ) opgevolgd op basis van de registraties in het Cliëntvolgsysteem. We stellen rapporten beschikbaar via EIS.

Op kwalitatief vlak worden de projecten aan de hand van een gestandaardiseerde fiche opgevolgd en besproken met de uitvoerder.

Opvolging en evaluatie zijn geen controle op zich, maar laten ons toe om jou als partner te coachen zodat je je werking eventueel aan kan passen of verfijnen, om een kwaliteitsvolle dienstverlening op het werkveld te realiseren. De kwalitatieve monitoring beoordeelt niet de organisatiekwaliteit: dit behoort tot de bevoegdheid van de instanties die een kwaliteitslabel uitreiken en opvolgen.

Elementen van monitoring

Tijdens de monitoring komen onder andere volgende domeinen aan bod:

  • Is de methodiek aangepast?
  • Is het ingezette personeel deskundig?
  • Welke inspanning wordt geleverd naar doorstroom of uitstroom naar werk (stages, vacatureverwijzing, jobhunting, … )?
  • Wordt een certificaat of attest afgeleverd?
  • Is er voldoende communicatie naar VDAB in verband met het bijhouden van het werkzoekendendossier?
  • Wordt er competentiegericht gewerkt (competenties herkennen/erkennen)?
  • Welke kwaliteitslabels heeft de uitvoerder en zijn ze van toepassing op het gefinancierde project?

Voor ieder uitbesteed project plannen we een monitoringsbezoek. De medewerkers van de dienst Arbeidsmarktregie van VDAB brengen je hiervan persoonlijk op de hoogte.

Met deze monitoring ter plaatse willen we een meer kwalitatieve werking van de arbeidsmarktactoren bereiken voor de deelnemers/werkzoekenden.

Op deze pagina