Klant aanmelden voor VDAB-screening

Hoe je de aanvraag doet hangt af van of en hoe je registreert in Mijn Loopbaan voor Partners of niet. 

Opgelet! Enkel als je niet registreert in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) gebruik je het onderstaande Aanmeldingsformulier in functie van VDAB-screening. Registreer je wel in MLP, dan doe je dat via de aanvraag van services of via een doorverwijslijn. Op deze pagina lees je meer.Hoe meld je een klant aan voor VDAB-screening?

Hoe je de aanmelding doet, hangt af van of, en hoe je registreert in Mijn Loopbaan voor Partners of niet.

Opgelet! Enkel als je niet registreert in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) gebruik je het Aanmeldingsformulier in functie van VDAB-screening. Registreer je wel in MLP, dan doe je dat via de aanvraag van services of via een doorverwijslijn. Lees meer hieronder.

Je registreert in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)

Registreer je in MLP en werk je in het dienstverleningsmenu?

Als je in MLP registreert en in het dienstverleningsmenu werkt, dan vraag je screening aan via services in MLP en vul je het dossier van je klant aan, zodat DGS aan het onderzoek kan starten (zie 1.2 in de Handleiding DGS en Team TOM).

Handleiding DGS en Team TOM (update dec 2021) (1.14 MB)

Registreer je in MLP en werk je NIET in het dienstverleningsmenu?

Als je in MLP registreert en niet in het dienstverleningsmenu werkt, dan gebruik je een doorverwijslijn (zie 1.3 in de Handleiding DGS en Team TOM).

Handleiding DGS en Team TOM (update dec 2021) (1.14 MB)

Je registreert niet in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)

Als je niet registreert in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) gebruik je het onderstaande 'Aanmeldingsformulier in functie van VDAB-screening'. (Zie 1.4 in de Handleiding DGS en Team TOM)

Handleiding DGS en Team TOM (update dec 2021) (1.14 MB)

Met het 'Aanmeldingsformulier in functie van VDAB-screening' geef je aan VDAB informatie door over een werkzoekende of (kandidaat-) werknemer. VDAB bepaalt hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt en brengt het functioneren in kaart. VDAB neemt dan de beslissing welk traject het meest geschikt is.

In dit document motiveer je welke ondersteuning nodig is in de zoektocht naar werk van de klant. Vul het in vanuit jouw perspectief. Bespreek dit ook met de kandidaat en laat de klant het document ondertekenen.

Aanmeldingsformulier in functie van VDAB screening (update juni 2021) (102.1 KB)

Het aanmeldingsformulier bestaat uit:

  1. Aanmeldingsvraag: ingevuld en ondertekend (ook door kandidaat/klant/werkzoekende)
  2. Informatie: over het arbeidsmatig functioneren op de werkvloer. Op basis van de situatie op de werkvloer geef je relevante voorbeelden en informatie over de concrete gevolgen voor de werksituatie. Verwijs ook naar eventuele verslagen (bv. stageverslag, coachingsgesprekken) …
    • Deel A: Arbeidsmatig functioneren op de werkvloer.
    • Deel B: Algemeen functioneren en de afstand tot de arbeidsmarkt (ICF categorieën)

Naar wie stuur je dit document op?

  • Kreeg je de vraag van VDAB om dit in te vullen? Stuur het terug naar je contactpersoon bij VDAB.
  • Als werkgever bezorg je het formulier aan de vacaturebemiddelaar.
  • Als partner bezorg je het formulier aan de bemiddelaar van de klant.