Klant aanmelden voor VDAB-screening

Hoe je de aanvraag doet, hangt af van of en hoe je registreert in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) of niet.

Hoe een klant aanmelden als je registreert in MLP?

Afhankelijk of je in MLP werkt in het dienstverleningsmenu of niet, vraag je een screening als volgt aan:

  • via services als je werkt met het dienstverleningsmenu (zie 1.2 in de handleiding)
  • via een doorverwijslijn als je niet werkt met het dienstverleningsmenu (zie 1.3 in de handleiding)

Dossier van de klant aanvullen

Vul bij een aanvraag ook telkens zo goed als mogelijk het dossier van de klant aan. Bij voorkeur schrijf je informatie weg in ICF of Contextinfo. Relevante documenten laad je op in het vertrouwelijk luik of bezorg je aan de provinciale dienst Gespecialiseerde screening.

Hoe een klant aanmelden als je NIET registreert in MLP?

Registreer je niet in MLP, gebruik dan dit aanmeldingsformulier:
 

Met dit formulier geef je aan VDAB informatie door over een werkzoekende of (kandidaat-) werknemer. VDAB bepaalt hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt en brengt het functioneren in kaart. VDAB neemt dan de beslissing welk traject het meest geschikt is.

Hoe invullen?

In dit document motiveer je welke ondersteuning nodig is in de zoektocht naar werk van de klant. Vul het in vanuit jouw perspectief.

Bespreek dit ook met de klant en laat ook de klant het document ondertekenen.

Aan wie bezorg je het ?

  • Kreeg je de vraag van VDAB om dit in te vullen? Stuur het terug naar je contactpersoon bij VDAB.
  • Als werkgever bezorg je het formulier aan de vacaturebemiddelaar.
  • Als partner bezorg je het formulier aan de bemiddelaar van de klant (de trusted advisor).

Verstuur je het document per mail? 
Scan het ondertekende en ingevulde document in, versleutel het gescande document en verstuur je wachtwoord in een andere mail.

Handleiding aanvragen VDAB-screening

Lees de volledige stappen en bekijk de in te vullen schermen in de handleiding:

Vragen?

Contacteer je provinciale dienst Gespecialiseerde Screening (DGS):
Contactgegevens dienst Gespecialiseerde Screening

Op deze pagina