Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is de professionele ondersteuning naar aanleiding van een loopbaanvraag van professioneel actieve burgers. VDAB werkt samen met partners om loopbaanbegeleiding aan burgers aan te bieden.Wat is loopbaanbegeleiding?

Afbeelding
Ga fluitend naar je werk
 • Loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque is een maatregel van de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van de werkende burger in zijn loopbaan. 
  • Loopbaanbegeleiding is de professionele ondersteuning van de professioneel actieve persoon bij het nemen van loopbaankeuzen en -beslissingen
  • tijdens een proces waarbij het ontdekken, het versterken of het ontwikkelen van de loopbaancompetenties die nodig zijn om de loopbaan zelf actiever te beheren, centraal staan
  • zodat zijn arbeidsmarktpositionering kan worden versterkt.
  • De loopbaanbegeleiding vertrekt vanuit de loopbaanvraag en is continu afgestemd op maat van de klant.
  • De loopbaanbegeleiding resulteert in de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan en heeft een impact op de inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
  • Het initiatief voor het aanvragen van de loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque vertrekt altijd vanuit de professioneel actieve persoon. De loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque maakt geen deel uit van een andere vorm van begeleiding, opleiding, outplacement of coaching, ook niet als voorbereiding of sluitstuk ervan.'
 • Afbakening Loopbaanbegeleiding versus andere dienstverleningen (juli 2020)

De burger en loopbaanbegeleiding

Afbeelding
Loopbaancheques
 • Voor wie? Werknemers en zelfstandigen met minimum 7 jaar werkervaring.
 • Wat? Recht op 2 loopbaancheques in een periode van 6 jaar, goed voor respectievelijk 4 en 3 uur loopbaanbegeleiding.
 • Prijs? 40€ eigen bijdrage per aankoop van een loopbaancheque.

Meer info voor de burger over loopbaanbegeleiding en alle voorwaarden

Wil jouw organisatie loopbaanbegeleiding aanbieden?

Om in aanmerking te komen voor een mandaat loopbaanbegeleiding dient een organisatie een aanvraagdossier in bij VDAB. Na een positief advies kent VDAB een mandaat loopbaanbegeleiding toe met een looptijd van zes jaar. Dit mandaat kan nadien verlengd worden door een nieuwe aanvraag in te dienen

Wettelijke bepalingen en richtlijnen voor gemandateerde loopbaancentra

VDAB reikt een mandaat uit aan dienstverleners, die op hun beurt loopbaanbegeleiding geven aan de burgers die daar recht op hebben en die betalen met de loopbaancheque. 
Het (juridisch) kader hiervoor wordt beschreven in het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende loopbaanbegeleiding' (BVR) en de gedragscode. Gemandateerde loopbaancentra verbinden zich ertoe deze wettelijke bepalingen en richtlijnen toe te passen:

Om in aanmerking te komen voor een mandaat loopbaanbegeleiding dient een organisatie een aanvraagdossier in bij VDAB. Na een positief advies kent VDAB een mandaat loopbaanbegeleiding toe met een looptijd van zes jaar. Dit mandaat kan nadien verlengd worden door een nieuwe aanvraag in te dienen.

Aandachtspunt: afbakening loopbaanbegeleiding versus andere dienstverleningen

Operationele info voor gemandateerde loopbaancentra

Contact - VDAB als regisseur

Met vragen over de opbouw van een mandaataanvraag of de werking van een loopbaancentrum kan je terecht bij onderstaande medewerkers:

 

Goele Vermeiren
M 0496 57 55 64
goele.vermeiren@vdab.be
 

Blerina Coraj
M 0486 20 89 02
blerina.coraj@vdab.be
 

Ilse Dekkers
M 0496 57 74 34
ilse.dekkers@vdab.be
 

An Snyers
M 0499 59 59 00
an.snyers@vdab.be
 

David Pappaert
M 0496 57 74 18
david.pappaert@vdab.be

Op deze pagina

Wat is loopbaanbegeleiding?

De burger en loopbaanbegeleiding

Wil jouw organisatie loopbaanbegeleiding aanbieden?

Operationele info (draaiboek, ...) voor gemandateerde loopbaancentra

Contact - VDAB als regisseur