Werkplekleren - verschillende vormen

Werkplekleren  =  leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene en beroepsgerichte competenties in een werksituatie die een leeromgeving is.

We verzamelen hier de informatie over de verschillende vormen van werkplekleren.Opleiding

Om de opleiding werkplekleren te volgen moet je zowel  MLP-toegang hebben als registreren binnen een project waar gebruik wordt gemaakt van werkplekleerproducten (bijvoorbeeld de beroepsverkennende stage). Start je als nieuwe bemiddelaar bij een partnerorganisatie? Lees eerst hoe je inschrijft je in voor een 'Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)'-opleidingssessie. 

Op de pagina 'Opleidingspad werkplekleren voor partnerbemiddelaars' vind je meer informatie over de inhoud van de verschillende  opleidingsmodules.

Beroepsverkennende stage (BVS)

De beroepsverkennende stage (BVS) is een oriënterende stage. De doelstelling is om de werkzoekende kennis te laten maken met de realiteit van een jobdoelwit en eventueel zijn leerweg te bepalen en dit op een echte werkvloer.

Individuele Beroepsopleiding (IBO)

Een IBO is een opleiding in en door een bedrijf.  Daarbij worden technische competenties bij een werkzoekende versterkt met het engagement van aanwerving  achteraf

Opleidingsstage

Een opleidingsstage maakt altijd deel uit van een door VDAB erkende opleiding. De opleidingsstage is de vorm van werkplekleren waarbij cursisten in opleiding de competenties uit de opleiding in een realistische werkomgeving, in een bedrijf,  kunnen inoefenen.

Werkervaringsstage (WES)

De werkervaringsstage (WES) is een betaalde stage voor niet werkende werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt (NEC)