13-3-23 - Nieuws - Aanvaard geen vergoeding van opleidingsinstanties voor doorverwijzing

Loopbaancentra mogen geen vergoeding aanvaarden van opleidingsinstanties om burgers door te verwijzen.

Dit staat letterlijk in de deontologische code van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17-05-2013 aangaande loopbaanbegeleiding: 

  • punt 6. De gemandateerde organisatie draagt er zorg voor dat haar loopbaanbegeleiders zich op geen enkele wijze laten leiden door de belangen of behoeften van de eigen organisatie of van andere organisaties.
  • punt 21. De loopbaanbegeleider laat zich bij doorverwijzingen (naar opleiding, arbeidsbemiddeling, hulpverlening enzovoort) op geen enkele wijze leiden door de belangen of behoeften van de eigen organisatie of van andere organisaties. Hij dringt geen keuze op. In het persoonlijk ontwikkelingsplan en de daaraan verbonden acties staat het belang van de klant voorop.

Wat kan je doen?

1. Check of de opleiding leidt tot een erkend attest

Als je klanten wil doorverwijzen naar opleidingen en opleidingsinstanties, check dan of de opleiding leidt tot een attest dat erkend is door het Departement voor Werk en Sociale Economie (DWSE) of door het departement Onderwijs.

Hoe weet je of een opleiding leidt tot een attest erkend door DWSE of departement Onderwijs?

Je gaat hiervoor na of de opleiding is opgenomen in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Is dat niet het geval, dan is de opleiding niet arbeidsmarktgericht.

Ter info:

2. Ga na of je loopbaancentrum niet onterecht 'als partner' is opgenomen in overzichten van opleidingsinstanties

Sommige opleidingsinstanties en websites claimen erkende loopbaancentra als partner te hebben. Een aantal loopbaancentra geven echter aan dat deze verwijzingen zonder hun toestemming gebeuren. Controleer regelmatig of je loopbaancentrum niet onterecht is opgenomen in dergelijke overzichten.

Lees zeker ook deze krantenberichten: