Oproep lokaal activeringspact 2023

Op deze pagina lees je over de oproep lokaal activeringspact 2023 van het Departement WSE en waar je info vindt om een projectaanvraag in te dienen.

Naam: oproep lokaal activeringspact 2023

Deadline: 27 oktober 2023 om 12 uur

Regio: Vlaams gewest

Status: gepubliceerd

Wie kan een project aanvragen?


Alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen een projectvoorstel indienen.

Wat is het doel?


Het doel van de oproep is om de uitstroom naar werk van leefloongerechtigden in Vlaanderen te bevorderen.

De Vlaamse regering heeft de ambitie om meer mensen aan de slag te krijgen en zet een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Om hieraan bij te dragen keurde de Vlaamse Regering, op initiatief van Vlaamse Ministers Jo Brouns en Bart Somers, de oproep van het lokaal activeringspact, goed. Deze oproep wil lokale besturen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, financieel ondersteunen.

Wat is het budget?


De oproep wordt een eerste maal opengesteld voor een bedrag van 10 miljoen euro. Midden 2024 volgt een tweede oproep.

De verdeling van de middelen over de gemeenten gebeurt proportioneel met het aantal leefloongerechtigden. 

Wat is de looptijd van de projecten?


Goedgekeurde projecten lopen van 1 december 2023 tot 30 november 2024.

Hoe een projectaanvraag indienen?


Op de website van het Departement WSE vind je alle info over hoe je een projectaanvraag moet indienen:

vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/oproep-lokaal-activeringspact-2023 :

Online infosessie


Wanneer?

Op dinsdag 5 september van 10 uur tot 11.30 uur


Wie organiseert?

Departement WSE


Verplicht inschrijven tot en met 4 september

Schrijf je in voor de infosessie op 5 september.

Nog vragen?

Contacteer:

Departement Werk en Sociale Economie
02 553 06 22
duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be


Je kan ook contact opnemen met:

Op deze pagina