Alles over Extranet voor partners

Op Extranet vind je alle informatie en toepassingen die je als partner nodig hebt voor jouw samenwerking of nieuwe samenwerking met VDAB. Extranet heeft publieke pagina's en beveiligde pagina's.Wat vind je op Extranet?

Extranet biedt je alle informatie en toepassingen die je nodig hebt voor jouw samenwerking of nieuwe samenwerking als partner van VDAB.

De homepagina

Als je inlogt op de homepagina van Extranet kan je snel naar jouw toepassingen: VDAB voor partners/Mijn VDAB, Mijn Loopbaan voor Partners (MLP), Toegangsbeheer, DAS, Registreer loopbaancheques, Vertrouwelijk dossier opzoeken …

Publieke en beveiligde pagina’s

Extranet heeft: 

 • publieke pagina’s: informatie die je kan lezen zonder dat je moet inloggen. 
 • beveiligde pagina's:  informatie voor jouw specifieke profiel die je enkel kan vinden en lezen na inloggen. 

Zoeken op extranet?

Als je toegang hebt tot Extranet voor partners en je logt in, vind je afhankelijk van jouw profiel meer zoekresultaten

Mis geen enkele voor jouw belangrijke wijziging: volg pagina's!

Als je toegang hebt tot Extranet voor partners en je logt in, kan je publieke en beveiligde pagina's volgen en zo per mail updates ontvangen. Lees hoe je pagina's kan volgen >

Gebruiksvoorwaarden

Als je Extranet voor partners gebruikt, ga je akkoord met volgende gebruiksvoorwaarden:

 • Je leest enkel de pagina’s die je nodig hebt om je wettelijke opdracht of je opdracht voor VDAB uit te voeren. 
 • Je mag deze informatie enkel binnen je eigen organisatie gebruiken, in jouw job als partner van VDAB. 
 • Je mag de informatie niet overmaken (per mail… ) aan je klanten of andere personen.
 • Collega’s die de informatie nodig hebben voor hun job kunnen zelf toegang krijgen tot Extranet voor partners.

Lees de disclaimer van Extranet voor partners.

Hoe krijg je toegang tot Extranet?

Jouw profiel bepaalt jouw toegang tot Extranet voor partners en hangt samen met andere VDAB-toegangen van jou of jouw organisatie. 

Er zijn op dit moment volgende toegangen tot Extranet (zie verder):

 • Extranet-MLP
 • Extranet-DAS
 • Extranet-ESF rapportering
 • Extranet-Loopbaanbegeleiding
 • Extranet-Vertrouwelijk luik voor casemanagers zorg, artsen en psychologen
 • Extranet voor Uitbetalingsinstellingen

Waarom inloggen?

Als je minstens 1 toegang hebt tot Extranet en je logt in:

 • ga je snel naar jouw toepassingen via de homepagina van Extranet
 • lees en vind je alle publieke en beveiligde pagina’s voor jouw profiel 
 • kan je pagina’s volgen en kiezen om een mail te ontvangen wanneer die pagina’s wijzigen (Hoe per mail updates ontvangen?)

Let op: inloggen op Extranet betekent niet: 

 • dat je toegang hebt tot álle beveiligde pagina's van Extranet. Je hebt alleen maar toegang tot de beveiligde pagina’s die bij jouw profiel horen .
 • dat je altijd pagina’s kan volgen: als je bijvoorbeeld enkel met VDAB samenwerkt voor het plaatsen van vacatures (voor werkgevers) en je hebt enkel daarvoor een login, kan je inloggen op Extranet (voor partners), maar zal je geen beveiligde pagina’s kunnen lezen of pagina’s volgen. 

Extranet-MLP: Wat is het en hoe krijg je toegang?

De informatie op Extranet-MLP is voor organisaties die registreren in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP). 

Toegang krijgen

Je kan alleen toegang krijgen tot Extranet-MLP als jouw organisatie al in MLP registreert. Wil jouw organisatie graag registreren in Mijn Loopbaan voor Partners? Lees hier hoe je toegang aanvraagt voor Mijn Loopbaan voor Partners.

Heb je persoonlijk al toegang tot MLP? 

Als je toegang tot MLP hebt of MLP is voor jou aangevraagd, dan heb je automatisch toegang tot Extranet-MLP. Je gebruikt dezelfde login.

Heb je geen toegang en jouw organisatie registreert in MLP?

Als je geen toegang hebt tot MLP, maar jouw organisatie registreert wel in MLP, kan je bij jouw administrator toegangsrechten Extranet-MLP aanvragen. Van zodra je de mail van VDAB ‘Je toegang tot Extranet’ hebt ontvangen, kan je inloggen.

Ben je administrator en registreert jouw organisatie in MLP?

Ben je administrator:

 • kan je voor jezelf en elke medewerker van jouw vestiging die dat nodig heeft, in 'Toegangsbeheer' toegangsrechten voor Extranet-MLP aanvragen.
 • hoef je voor medewerkers voor wie je MLP aanvraagt, geen Extranet-MLP aan te vragen: zij krijgen automatisch toegang tot de beveiligde pagina’s van Extranet, van zodra je MLP-rechten voor hen aanvraagt. 

Let op: Wie de MLP-opleiding niet volgt, krijgt geen MLP-rechten en dus ook geen Extranet-MLP rechten. Geef dus geen MLP-rechten aan een medewerker die alleen Extranet-MLP nodig heeft!

Extranet-DAS: Wat is het en hoe krijg je toegang?

De informatie op Extranet-DAS is voor medewerkers die Digitaal Archief Samenwerking (DAS) gebruiken. 

Toegang krijgen

Je kan alleen toegang krijgen tot Extranet-DAS als je toegang hebt tot DAS (als Ar-DAS-gebruiker). 

Heb je persoonlijk al toegang tot DAS?

Als je toegang hebt tot DAS, heb je automatisch toegang tot Extranet DAS. Je gebruikt dezelfde login.

Auditoren hebben geen toegang tot Extranet-DAS.
 

Extranet-ESF-rapportering: wat is het en hoe krijg je toegang?

De informatie op Extranet-ESF-rapportering staat nu volledig op publieke pagina's. Gebruikers van Extranet-ESF-rapportering kunnen de toegang tot Extranet gebruiken om naar toepassingen te gaan en/of pagina's te volgen. (Waarom inloggen?)

Mogelijk wordt in de toekomst wel informatie voor deze gebruikers op beveiligde pagina's gepubliceerd.

Toegang krijgen

Je kan alleen toegang krijgen tot Extranet-ESF-rapportering als je ESF-rapportering gebruikt. 

Heb je persoonlijk al toegang tot ESF-rapportering?

Als je toegang hebt tot ESF-rapportering, heb je automatisch toegang tot Extranet-ESF-rapportering. Je gebruikt dezelfde login.

Extranet-Loopbaanbegeleiding: wat is het en hoe krijg je toegang?

De informatie voor gemandateerde loopbaancentra op Extranet staat nu volledig op publieke pagina's. Gebruikers van Extranet-loopbaanbegeleiding kunnen de toegang tot Extranet gebruiken om naar toepassingen te gaan en/of pagina's te volgen. (Waarom inloggen?)

Mogelijk wordt in de toekomst wel informatie op beveiligde pagina's gepubliceerd.

Toegang

Heb je persoonlijk al toegang tot Registreer loopbaancheques?

Als je toegang hebt tot Registreer loopbaancheques, heb je automatisch toegang tot Extranet-Loopbaanbegeleiding. Je gebruikt dezelfde login.

Ben je administrator en registreert jouw organisatie in Loopbaancheques?

Ben je administrator:

 • kan je voor jezelf en elke medewerker van jouw vestiging die dat nodig heeft en géén loopbaancheques registreert, in 'Toegangsbeheer' een profiel aanmaken en toegangsrechten Extranet-Loopbaanbegeleiding aanvragen. Deze medewerkers krijgen aansluitend een mail met hun login en een link naar Extranet.
 • hoef je voor medewerkers voor wie je de rechten ‘Loopbaancentrum’ aanvraagt, geen Extranet-Loopbaanbegeleiding aan te vragen: zij krijgen automatisch toegang tot Extranet-Loopbaanbegeleiding, van zodra je de rechten ‘Loopbaancentrum’ voor hen aanvraagt.

Extranet-Vertrouwelijk luik: wat is het en hoe krijg je toegang?

De informatie (richtlijnen, handleidingen, formulieren, …) op de pagina’s van Extranet-Vertrouwelijk luik (Pmab-vertrouwelijk) is voor partners die de toepassing ‘Enkel Vertrouwelijk dossier opzoeken’ gebruiken. 

Toegang

Je kan alleen toegang krijgen tot Extranet-Vertrouwelijk luik als je toegang hebt tot 'Enkel Vertrouwelijk luik' voor casemanagers-zorg, artsen, bedrijfsartsen, adviserend artsen en psychologen.

Heb je persoonlijk al toegang tot Extranet-Vertrouwelijk luik?

Als je toegang hebt tot de toepassing 'Enkel Vertrouwelijk luik voor casemanagers-zorg,
artsen, bedrijfsartsen, adviserend artsen en psychologen, heb je automatisch toegang tot Extranet-Vertrouwelijk luik. Je gebruikt dezelfde login.

Extranet voor Uitbetalingsinstellingen: wat is het en hoe krijg je toegang?

De informatie op Extranet voor Uitbetalingsinstellingen is alleen bestemd voor medewerkers van de uitbetalingsinstellingen.

Toegang krijgen 

Je kan alleen toegang krijgen tot Extranet-Uitbetalingsinstellingen als:

 1. je bij een uitbetalingsinstelling werkt
 2. en jij voor je job de info van Extranet voor Uitbetalingsinstellingen nodig hebt
 3. en jouw organisatie toegang heeft/krijgt tot Extranet-Uitbetalingsinstellingen 
 4. én VDAB jouw toegang goedkeurt.

Voldoe jij aan de 2 eerste voorwaarden, heb je nog geen toegang, en heeft jouw organisatie toegang tot Extranet voor Uitbetalingsinstellingen?

Als jouw organisatie toegang heeft tot Extranet voor Uitbetalingsinstellingen, kan je bij de administrator van jouw vestiging de toegangsrechten Extranet-Uitbetalingsinstellingen aanvragen:

Als jouw administrator voor jou toegang aanvraagt in 'Toegangsbeheer',

 • en VDAB keurt jouw toegang goed, dan krijg je 
  • een mailtje met ‘No reply: Je aangevraagde toegangsrechten werden toegekend.’
  • en vervolgens een mailtje met ‘VDAB: Je toegang tot Extranet’ met daarin jouw login en een link naar Extranet. Je kan nu inloggen op Extranet.
 • en VDAB keurt jouw toegang af, dan krijg je
  • geen toegang. Je krijgt dan de mail ‘No reply: Je aangevraagde toegangsrechten werden afgewezen.’ 

Ben je administrator en heeft jouw organisatie toegang tot Extranet voor Uitbetalingsinstellingen?

Dan kan je voor medewerker van jouw organisate, in 'Toegangsbeheer' toegangsrechten voor Extranet-Uitbetalingsinstellingen aanvragen.

 • Als VDAB de toegang goedkeurt, krijgt de medewerker 
  • een mailtje met ‘No reply: Je aangevraagde toegangsrechten werden toegekend.’
  • en vervolgens een mailtje met ‘VDAB: Je toegang tot Extranet’ met daarin zijn login en een link naar Extranet. Hij kan nu inloggen op Extranet.
 • Als VDAB de toegang afkeurt, krijgt de medewerker
  • geen toegang: de medewerker krijgt dan de mail 'No reply: Je aangevraagde toegangsrechten werden afgewezen'.

Opgelet! Ga jij uit dienst of gaat jouw collega administrator uit dienst? Zorg dan dat jouw nieuwe collega administrator het Formmulier Gebruiksvoorwaanden Extranet Uitbetalingsinstellingen heeft ingevuld en ondertekend heeft opgestuurd naar administratie@vrijstellingen.be, alvorens hij toegang krijgt tot Toepassingsbeheer. 

Formulier Gebruiksvoorwaarden Extranet Uitbetalingsinstellingen (16 nov 21) (46.15 KB)

Is jouw organisatie een uitbetalingsinstelling en heeft jouw organisatie nog geen toegang tot Extranet-Uitbetalingsinstellingen?

 1. Elke administrator van jouw vestiging en/of elke persoon die administrator wenst te worden voor jouw organisatie, (maximum 2 per vestiging)
  1. downloadt het digitale Formulier Gebruiksvoorwaarden Extranet Uitbetalingsinstellingen. Formulier Gebruiksvoorwaarden Extranet Uitbetalingsinstellingen (16 nov 21) (46.15 KB)
  2. vult het digitale Formulier Gebruiksvoorwaarden Extranet in en ondertekent het bij voorkeur digitaal met EID.
  3. mailt het ingevulde en ondertekende formulier naar administratie@vrijstellingen.be
   Opgelet! Jouw organisatie kan alleen toegang krijgen als elke administrator het Formulier Gebruiksvoorwaarden Extranet ingevuld en ondertekend heeft ingediend.
 2. VDAB checkt de ingezonden formulieren.
 3. Als alles in orde is, krijgt de administrator een mail met het bericht dat hij de toegangsrechten tot Extranet Uitbetalingsinstellingen kan aanvragen voor medewerkers van zijn vestiging. Jouw vestiging heeft nu toegang tot Extranet voor Uitbetalingsinstellingen.
 4. Lees de volgende stappen hierboven bij 'Ben je administrator en heeft jouw organisatie toegang tot Extranet voor Uitbetalingsinstellingen?'

Wat is een administrator? De administrator is verantwoordelijk voor het interne gebruikersbeheer. Hij/zij voegt nieuwe gebruikers toe via het aanmaken van een gebruikersprofiel. De administrator vinkt ook per gebruiker de toegangsrechten aan die nodig zijn. We raden een tweede administrator aan als back-up. Per organisatie zijn maximum 2 administratoren mogelijk.

Is jouw organisatie geen uitbetalingsinstelling, dan kan jouw organisatie geen toegang krijgen tot Extranet voor Uitbetalingsinstellingen.
 

Hoe ontvang je mails met updates van pagina's die je volgt?

Mis geen enkele update van extranet die voor jou belangrijk is: stel in om dagelijks of wekelijks mails te ontvangen met updates van pagina’s die je volgt.

 1. Log in op Extranet voor partners
 2. Stel in je profiel in hoe vaak je mails met updates wil ontvangen  (staat standaard op 'Nooit')
 3. Duid aan welke pagina's je wil volgen

1. Log in op Extranet voor partners

Om pagina's te kunnen volgen, moet je eerst inloggen. Inloggen kan op elke pagina van Extranet, rechtsboven in de donkerblauwe balk bij Inloggen. Je bent ingelogd als je naam in de blauwe balk verschijnt.

Heb je geen login of ben je ingelogd, maar zie je geen icoontje om pagina's te volgen? Lees hier hoe je toegang krijgt tot Extranet voor partners

2. Stel in je profielpagina in hoe vaak je mails met updates wil ontvangen

Let op! Standaard staat ingesteld in je profielpagina met 'Nooit' dat je géén mails wil ontvangen.

 1. Ga naar je profielpagina: je vindt de profielpagina rechtsbovenaan in de donkerblauwe balk met jouw naam bij 'Profiel'
 2. In de profielpagina verander je bij 'Mailing': 'Nooit' in 'Dagelijks' of 'Wekelijks'. Vergeet niet op te slaan.
  • Kies je 'Dagelijks', dan ontvang je dagelijks 's ochtends een mail met jouw selectie van de pagina's die je volgt en die gewijzigd zijn.
  • Kies je ‘Wekelijks’, dan ontvang je wekelijks op maandagochtend een mail met jouw selectie van de pagina's die je volgt en die gewijzigd zijn. 

3. Duid aan welke pagina’s je wil volgen:

 1. ga naar de pagina('s) die je wil volgen;
 2. klik op de pagina rechtsbovenaan op 'Volg deze pagina' bij het symbool van het oogje.
  Afbeelding
  Volg deze pagina

Pagina’s ontvolgen

Wil je een pagina niet meer volgen, klik je op ‘Volg deze pagina niet meer’

Overzicht gevolgde pagina’s

Bekijk optioneel het overzicht van de pagina’s die je volgt in je 'Profiel':

 • Je kan pagina’s verwijderen uit de lijst door te klikken op de vuilbak; 
 • En weer toevoegen door te klikken op het oogje in de lijst.

Als je weggaat van de pagina of je refresht, verdwijnt de pagina definitief uit de lijst.

Geef feedback!

Heb je opmerkingen, suggesties of vragen over deze website? Laat het ons weten via het feedbackformulier.

Je vindt het feedbackformulier onderaan op elke pagina bij 'Geef feedback'.