Hoe krijg je toegang tot Extranet voor partners?

Op Extranet voor partners vind je alle informatie en toepassingen die je als partner nodig hebt voor jouw samenwerking met VDAB. 

Op deze pagina lees je hoe je toegang tot extranet krijgt.

Waarom inloggen?

Als je inlogt in Extranet voor partners:

 • ga je via het menu snel naar jouw toepassingen
 • vind je naast alle publieke pagina's ook de beveiligde pagina’s die voor jou relevant zijn 
 • kan je pagina’s volgen en mails ontvangen met een overzicht van wijzigingen aan pagina's die je volgt (Hoe per mail updates ontvangen?)

Wanneer vraag je toegang tot Extranet voor partners?

Afhankelijk of je al een VDAB-toepassing gebruikt of niet, moet je nog logingegevens aanvragen voor extranet.

Gebruik je al een VDAB-toepassing?

Als je een partnertoepassing van VDAB gebruikt, dan heb je automatisch al toegang tot extranet. Meer specifiek gaat het om volgende toepassingen:

 • ESF-rapportering
 • Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)
 • Loopbaancheques
 • Vertrouwelijk luik (= een apart toegankelijke tab in MLP)

Hoe inloggen op extranet?

Je kan met de inloggegevens voor die toepassingen ook inloggen op extranet.

Gebruik je nog geen VDAB-toepassing?

Heb je geen toegang tot een andere VDAB-toepassing? Dan kan je toegang krijgen tot extranet, afhankelijk van welke toegangen jij of je organisatie al hebt. Het is ook mogelijk om een combinatie van 2 of meer toegangen te krijgen.

Kies welke toegang je nodig hebt:

 • Extranet-MLP
  voor als je organisatie al in klantendossiers registreert in de toepassing Mijn Loopbaan voor Partners (MLP). Op de beveiligde pagina's van extranet vind je de draaiboeken, handleidingen en richtlijnen.
   
 • Extranet-Loopbaanbegeleiding
  voor medewerkers van loopbaancentra die geen loopbaancheques registeren
   
 • Extranet-Vertrouwelijk luik
  voor onder meer casemanagers zorg, artsen, psychologen en organisaties met adviesbevoegdheid indicering ... die enkel toegang hebben tot het vertrouwelijk luik in een klantendossier in Mijn Loopbaan voor partners. Op de beveiligde pagina's vind je de richtlijnen, handleidingen, formulieren ...
   
 • Extranet voor Uitbetalingsinstellingen
  voor medewerkers van uitbetalingsinstellingen. Je vindt hier veelgebruikte formulieren.


Staat jouw extranet-toegang niet in deze lijst? Neem contact op met jouw contactpersoon bij VDAB voor meer info over toegang krijgen.

Extranet-MLP

Je kan alleen toegang krijgen tot de beveiligde pagina's voor Extranet-MLP als je organisatie toegang heeft tot de toepassing Mijn loopbaan voor partners.

Heeft je organisatie nog geen toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners? 

Lees hoe je toegang aanvraagt voor Mijn Loopbaan voor Partners (MLP).

Heb je persoonlijk geen toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners, maar je organisatie al wel?

In dit geval kan je bij de administrator van je organisatie toegangsrechten voor Extranet MLP aanvragen. Daarmee krijg je op extranet toegang tot de beveiligde draaiboeken, richtlijnen en handleidingen voor MLP-gebruikers.

Van zodra je de mail van VDAB ‘Je toegang tot Extranet’ hebt ontvangen, kan je inloggen op extranet.

Extranet-Loopbaanbegeleiding

Heb je persoonlijk geen toegang tot de toepassing Loopbaancheques?

In dit geval kan je bij de administrator van je organisatie toegangsrechten voor Extranet Loopbaanbegeleiding aanvragen. Zodra die jou de juiste rechten geeft, krijg je een mail met je logingegevens en een link naar Extranet.

Extranet-Vertrouwelijk luik

De informatie (richtlijnen, handleidingen, formulieren …) op de pagina’s voor Extranet-Vertrouwelijk luik is enkel toegankelijk voor partners die toegang hebben tot de tab Vertrouwelijk in de toepassing Mijn Loopbaan voor partners (MLP).  

Heb je nog geen toegang tot het Vertrouwelijk luik? 

Lees hoe je toegang aanvraagt voor het Vertrouwelijk luik in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP).

Extranet voor Uitbetalingsinstellingen

De informatie op Extranet voor Uitbetalingsinstellingen is alleen bestemd voor medewerkers van de uitbetalingsinstellingen.

Heeft jouw organisatie al toegang tot Extranet voor Uitbetalingsinstellingen?

In dat geval kan je bij de administrator van jouw vestiging de toegangsrechten Extranet-Uitbetalingsinstellingen aanvragen.

Heeft jouw organisatie nog geen toegang tot Extranet-Uitbetalingsinstellingen?
 1. Elke administrator van jouw vestiging en/of elke persoon die administrator wenst te worden voor jouw organisatie, (maximum 2 per vestiging)
  1. downloadt het digitale Formulier Gebruiksvoorwaarden Extranet Uitbetalingsinstellingen.
  2. vult het digitale Formulier Gebruiksvoorwaarden Extranet in en ondertekent het bij voorkeur digitaal met eID.
  3. mailt het ingevulde en ondertekende formulier naar admin.vrijstellingen@vdab.be
   Opgelet! Jouw organisatie kan alleen toegang krijgen als elke administrator het Formulier Gebruiksvoorwaarden Extranet ingevuld en ondertekend heeft ingediend.
 2. VDAB checkt de ingezonden formulieren.
 3. Als alles in orde is, krijgt de administrator een mail met het bericht dat hij de toegangsrechten tot Extranet Uitbetalingsinstellingen kan aanvragen voor medewerkers van zijn vestiging. Jouw vestiging heeft nu toegang tot Extranet voor Uitbetalingsinstellingen.

Ben je administrator? Zo geef je toegang tot extranet

Ben je administrator en:

 • registreert je organisatie in Mijn Loopbaan voor partners (MLP)?
  • Dan kan je voor jezelf en elke medewerker van jouw vestiging die toegang nodig heeft tot de beveiligde pagina's op extranet toegangsrechten geven. Je vinkt hiervoor in de toepassing Toegangsbeheer de optie Extranet MLP aan.  
  • Let op: Wie de MLP-opleiding niet volgt, krijgt geen MLP-rechten en dus ook geen Extranet MLP rechten. Vraag daarom geen MLP-rechten aan voor een medewerker die alleen Extranet MLP nodig heeft.
    
 • registreert jouw organisatie in Loopbaancheques?
  • Dan kan je jezelf en elke medewerker van jouw vestiging die dat wenst een login voor extranet  aanvragen. Vink hiervoor in de toepassing Toegangsbeheer de optie Extranet Loopbaanbegeleiding aan.
   • Dit is niet nodig voor medewerkers voor wie je de rechten ‘Loopbaancentrum’ aanvraagt: zij kunnen met de logingegevens die ze daarvoor krijgen ook automatisch inloggen in extranet. 
     
 • heeft jouw organisatie toegang tot Extranet voor Uitbetalingsinstellingen?
  • Dan kan je voor medewerker van jouw organisate, in 'Toegangsbeheer' toegangsrechten voor Extranet Uitbetalingsinstellingen aanvragen.
  • Opgelet! Ga jij uit dienst of gaat jouw collega-administrator uit dienst? Zorg dan dat jouw nieuwe collega administrator het Formulier Gebruiksvoorwaanden Extranet Uitbetalingsinstellingen heeft ingevuld en ondertekend heeft opgestuurd naar administratie@vrijstellingen.be, alvorens hij toegang krijgt tot Toepassingsbeheer.