Hoe krijg je toegang tot 'Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)' of 'Enkel Vertrouwelijk luik'?

Op deze pagina vind je de procedure om toegang te krijgen tot de toepassingen 'Mijn Loopbaan voor Partners' of 'Enkel Vertrouwelijk luik'. 

Eerst moet je organisatie toegang krijgen met een verwerkersovereenkomst

Om als medewerker toegang te krijgen, moet:

  1. de administrator van je organisatie in de toepassing Toegangsbeheer voor jou eerst een gebruikersprofiel aanmaken en de toegangsrechten aanvragen/toekennen
  2. daarna het formulier Gebruiker MLP ingevuld worden.

Je ontvangt als gebruiker een mail met de volgende stappen.

Wat is het?

Wat is 'Mijn Loopbaan voor partners (MLP)'?

'Mijn Loopbaan voor Partners' is de toepassing waarmee je toegang krijgt tot de klantendossiers van VDAB en waarin je gegevens over de klant en zijn en jouw acties registreert.

Wat is 'Enkel vertrouwelijk luik?'

Het vertrouwelijk luik of vertrouwelijk dossier is een onderdeel van de toepassing 'Mijn Loopbaan voor Partners'. 'Enkel toegang tot vertrouwelijk luik' is een toegang specifiek voor casemanagers zorg, artsen, psychologen, organisaties met adviesbevoegdheid indicering en AMA sociale economie-initiatieven, waarbij je enkel toegang nodig hebt tot het Vertrouwelijk luik en niet tot andere onderdelen van 'Mijn Loopbaan voor Partners'.

Je organisatie heeft nog géén toegang

De verantwoordelijke van je organisatie vult voor jouw organisatie het formulier Verwerkersovereenkomst in en laadt daar de digitaal ingevulde en met eID ondertekende verwerkersovereenkomst in op. 

Zodra wij het ingevulde formulier met de verwerkersovereenkomst hebben verwerkt, sturen we je de ondertekende overeenkomst terug. De medewerker die is opgegeven als administrator krijgt de rol van administrator. Hij heeft nu de mogelijkheid om in de toepassing 'Toegangsbeheer' gebruikersprofielen aan te maken en toegangsrechten voor die gebruikers aan te vragen. 

Meer info: zie veelgestelde vragen.

Voor outplacementkantoren (niet SIF)

Vóór je het formulier verwerkersovereenkomst indient, doe je als outplacementkantoor éérst een aanvraag tot certificering bij CERTO, het certificeringsorgaan van VDAB en Federgon. 

Na de aanvraag ontvang je van CERTO via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag. Stuur deze mail door naar gebruikersbeheer@vdab.be. 

Daarna volg je de procedure zoals hierboven beschreven.

Je organisatie heeft toegangsrechten: jij hebt nog toegang nodig

Je organisatie heeft toegangsrechten tot 'Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)' of 'Enkel Vertrouwelijk luik', maar jij hebt nog toegang nodig. In dat geval moeten volgende stappen gebeuren:

Stap 1: Vraag aan de administrator van je organisatie om in Toegangsbeheer bij de juiste vestiging voor jou een gebruikersprofiel aan te maken en de correcte toegangsrechten aan te vragen/toe te kennen. (Meer info bij 'veelgestelde vragen')

Stap 2: Vul het formulier Gebruiker MLP in. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail.

 
Nadat we je gegevens hebben verwerkt, verneem je van Gebruikersbeheer per mail of:

  • je jezelf moet inschrijven voor een fysieke MLP-opleidingsssesie bij VDAB, of niet. 
  • welke webcursussen je online nog moet volgen.

Je hebt toegang tot extranet van zodra je de mail "VDAB: Aanvraag tot toegang Mijn Loopbaan voor partners (MLP)" hebt ontvangen: je kan dan al draaiboeken, handleidingen en thema's raadplegen en alle informatie te vinden voor je werk als partner van VDAB. 

Je toegang tot MLP wordt pas geactiveerd van zodra voor jou alle voorwaarden zijn voldaan: je krijgt dan de mail "VDAB: Je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) werd geactiveerd."

 Let op! 

  • Voor Bemiddelingsvouchers, BWRW, GLOW en SIF4 moet je éérst de projectopvolger via mail op de hoogte brengen: stuur hem een mailtje met je voornaam, naam, de naam van je organisatie en de naam van het project.
  • In kader van schoolgaande jongeren (Deeltijds Leren en Werken / Duaal Leren) (niet Syntra) moet je óók het Departement Onderwijs op de hoogte brengen, want zij moeten je kunnen contacteren om je de fysieke opleiding te geven: stuur de bevestigingsmail van het formulier gebruiker MLP, door naar lerenenwerken@Vlaanderen.be. Je schrijft je niet in voor een MLP-opleidingssesie bij VDAB.
  • Voor 'Enkel Vertrouwelijk luik' hoef je géén opleiding of webcursus te volgen.

Veelgestelde vragen