Hoe krijg je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)?

Om toegang te krijgen tot 'Mijn Loopbaan voor Partners' doorloop je meerdere stappen. Er zijn verschillende procedures.Opgelet! Vanaf 13 april 2021 ben je verplicht om in te loggen met itsme® of eID

Bereid je voor. Lees hier wat je moet doen >

 

Welke toegangsprocedure volg je?

Volg dan de bijhorende bijzondere toegangsprocedures die je lager op de pagina vindt.
 

Heb je van VDAB een mail ontvangen "VDAB: Aanvraag tot toegang MLP"?

Ontving je de mail: "VDAB: Aanvraag tot toegang Mijn Loopbaan voor partners (MLP)"? Dan is jouw toegang al aangevraagd, je moet nog volgende stappen doen om je toegang te voltooien:

 1. Mail een elektronisch ingevulde organisatiefiche met jouw gegevens naar gebruikersbeheer@vdab.be Organisatiefiche2021 (66.5 KB)  
 2. Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie in groep. Let op: Voor Deeltijds Leren en Werken, word je gecontacteerd en hoef je jezelf niet in te schrijven.
 3. Volg online de webcursussen, waarvan je per mail bericht krijgt, ter voorbereiding van de MLP-opleidingssessie in groep.
 4. Volg de MLP-opleidingssessie in groep.

Het volgen van de webcursussen en de MLP-opleidingssessie in groep zijn een absolute voorwaarde voor het activeren van je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Je kan inloggen via onze homepagina om draaiboeken en handleidingen te raadplegen en nog meer informatie te vinden voor je werk als partner van VDAB.

Standaard toegangsprocedure

Registreert jouw organisatie nog niet in Mijn Loopbaan voor Partners?

 1. Mail een elektronisch ingevulde en met eID ondertekende Verwerkersovereenkomst en elektronisch ingevulde Organisatiefiche naar gebruikersbeheer@vdab.be
  Gebruik de digitale handtekening via je e-ID (Geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen)
 2. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen, schrijf je je in voor een MLP-opleidingssessie in groep.
 3. Volg online de webcursussen, waarvan je per mail bericht krijgt, ter voorbereiding van de MLP-opleidingssessie in groep.
 4. Volg de MLP-opleidingssessie in groep.

Het volgen van de webcursussen en de MLP-opleidingssessie in groep zijn een absolute voorwaarde voor het activeren van je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Je kan nu al inloggen op extranet voor partners om draaiboeken en handleidingen te raadplegen en nog meer informatie te vinden voor je werk als partner van VDAB

Registreert jouw organisatie al in Mijn Loopbaan voor Partners?

 1. Mail een elektronisch ingevulde Organisatiefiche met de gegevens van de nieuwe MLP-gebruikers naar gebruikersbeheer@vdab.be Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 2. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer' op deze website (administrator moet hiervoor inloggen). De administrator vraagt dan voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan in 'Toegangsbeheer'.

  Enkel voor administrators: De opleidingsmodule 'Demo voor Toegangsbeheer' voor administrators vind je hier. Enkel administrators hebben toegang tot de toepassing 'Toegangsbeheer'. Administratoren vinden de toepassing Toegangsbeheer als ze inloggen via Extranet voor partners (of via Mijn VDAB voor partners).
   
 3. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen, schrijf je je in voor een MLP-opleidingssessie in groep.
 4. Volg online de webcursussen, waarvan je per mail bericht krijgt, ter voorbereiding van de MLP-opleidingssessie in groep.
 5. Volg de MLP-opleidingssessie in groep.
 6. Je kan inloggen op extranet voor partners om draaiboeken en handleidingen te raadplegen en nog meer informatie te vinden voor je werk als partner van VDAB

Het volgen van de webcursussen en de MLP-opleidingssessie in groep zijn een absolute voorwaarde voor het activeren van je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Opgelet ! Als je MLP niet meer gebruikt

Als je uit dienst gaat of niet meer zal registreren in Mijn Loopbaan voor Partners: 

 • moet de administrator van je organisatie je gebruiker te verwijderen. Het toegangsrecht tot Mijn Loopbaan voor Partners wordt dan afgesloten. 
 • laat je dit weten aan gebruikersbeheer@vdab.be.

Bijzondere toegangsprocedures

In volgende gevallen is er een bijzondere procedure om toegang te krijgen tot 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP):

Outplacement (niet SIF)

De toegangsprocedure voor outplacementkantoren bestaat uit 2 stappen:

 1. Het outplacementkantoor doet eerst een aanvraag tot certificering bij CERTO, het certificeringsorgaan van VDAB en Federgon.

  Na de aanvraag ontvangt het kantoor van CERTO via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag. Met deze mail van ontvankelijkheid kan het outplacementkantoor bij VDAB de toegang tot MLP aanvragen.

  Stuur deze mail van ontvankelijkheid door naar gebruikersbeheer@vdab.be.
   
 2. Naast deze verplichte extra stap, volg je de standaard toegangsprocedure van hierboven. 

Deeltijds Leren en Werken

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners in het kader van registraties voor het Deeltijds Leren en Werken? Volg dan als nieuwe gebruiker deze bijzondere procedure: Opgelet: Syntra's volgen voor Leertijd de standaardprocedure.

Registreert jouw organisatie nog niet in 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP)?

 1. Mail een digitaal ingevulde en met eID ondertekende Verwerkersovereenkomst naar gebruikersbeheer@vdab.be.  
  Gebruik de digitale handtekening via je e-ID (Geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen)
 2. Mail een digitaal ingevulde Organisatiefiche naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche". Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 3. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen in kader van Deeltijds leren en werken, volg je de online webcursussen (zie hieronder). Je hoeft je niet in te schrijven voor een MLP-opleidingssessie.

Registreert jouw organisatie al in 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP)?

 1. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer', en voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan te vragen.
 2. Mail een digitaal ingevulde Organisatiefiche naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche". Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 3. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen, volg je de de online webcursussen (zie hieronder). Je hoeft je niet in te schrijven voor een MLP-opleidingssessie.

Zo volg je de webcursussen:

 1. Je gaat naar online leren voor partners
 2. Meld je aan 
 3. Klik bovenaan op 'Partner Catalogus' voor een overzicht van de web-cursussen.
 4. Klik op het onderdeel 'Mijn loopbaan / AMI'. De webcursussen die je moet doornemen zijn:
  • MLB/AMI deel 1_ In- en uitloggen in Mijn Loopbaan voor Partners
  • MLB/AMI deel 2_ Basisinformatie klantendossier
  • MLB/AMI deel 3_ Dienstverlening
 5. Klik op de titel van een cursus om je digitaal in te schrijven. Bevestig je inschrijving.

Ondervind je problemen, mail naar gebruikersbeheer@vdab.be. Voeg indien mogelijk een printscreen van het probleem toe.

Volg de MLP-opleiding

De opdrachthouder van het Departement Onderwijs en Vorming maakt met jou een afspraak om je ter plaatse de opleiding "Mijn Loopbaan voor Partners" te geven. Je hoeft je dus niet online in te inschrijven voor een opleiding in groep.

Na de MLP-opleiding

 1. Na het volgen van de webcursus en de opleiding, activeert VDAB je toegang in Mijn Loopbaan voor partners en kan je  registreren in Mijn Loopbaan voor partners .
 2. Je kan inloggen op Extranet voor partners om draaiboeken en handleidingen te raadplegen en nog meer informatie te vinden voor je werk als partner van VDAB

Opgelet! Als je uit dienst gaat of niet meer zal registreren in Mijn Loopbaan voor Partners:

 1. moet de administrator van je organisatie jouw gebruiker verwijderen uit 'Toegangsbeheer'. Het toegangsrecht tot Mijn Loopbaan voor Partners wordt dan afgesloten.
 2. moet je deze uitdiensttreding of taakverandering melden aan het departement Onderwijs en Vorming en VDAB Gebruikersbeheer. Mail naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en gebruikersbeheer@vdab.be.

Partners intensieve begeleidingstrajecten (TIBB4, SIF, TWE Werkzoekenden en WIJ3)

Voor
Tenders Intensieve Begeleiding en Bemiddeling (TIBB)
Outplacement i.k.v. Sociaal Interventiefonds (SIF)
Tijdelijke Werkervaring Werkzoekenden (TWE wz)

 1. Moet je registraties uitvoeren in het kader van één van deze begeleidingstrajecten? Stuur je Curriculum Vitae in de juiste vorm (zie inschrijvingsformulier) voor beoordeling naar de projectmedewerker van de centrale dienst samenwerking. De mailadressen van de centrale projectmedewerkers vind je op de projectfiches bij de informatie over de specifieke samenwerkingen bemiddeling en begeleiding
 2. Naast deze extra stap volg je de standaard toegangsprocedure van hierboven.

Voor Werkinleving voor Jongeren (WIJ3)

 1. Stuur je Curriculum Vitae en/of diploma naar 
 2. Naast deze extra stap volg je de standaard toegangsprocedure bovenaan deze pagina.

De projectfiches WIJ vind je op deze website.

Enkel toegang tot 'Vertrouwelijk luik'

Voor wie?

 • casemanagers-zorg,
 • artsen, psychologen,
 • gespecialiseerde centra in het kader van maatwerk
 • organisaties met adviesbevoegdheid indicering CMW en LDE
 • AMA sociale economie-initiatieven

Registreert jouw organisatie nog niet in 'Enkel Vertrouwelijk luik'?

 1. Vul de Organisatiefiche elektronisch in en vermeld 'Vertrouwelijk luik' bij de vraag naar het 'project' Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 2. Mail deze elektronisch ingevulde Organisatiefiche en een elektronisch ingevulde en met eID ondertekende Verwerkersovereenkomst naar gebruikersbeheer@vdab.be.  
  Gebruik de digitale handtekening via je e-ID (Geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen)
 3. Je ontvangt van VDAB een mail met je logingegevens

Registreert jouw organisatie al in 'Enkel Vertrouwelijk luik'?

 1. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer'.
 2. Je ontvangt van VDAB een mail met je logingegevens

Lees meer over Vertrouwelijk luik >