Hoe krijg je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)?

Om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners doorloop je meerdere stappen. Er zijn verschillende procedures.Opgelet! Van zodra je toegang hebt, ben je verplicht om in te loggen met itsme® of eID

Lees meer >

Wat is Mijn Loopbaan voor partners (MLP)?

Mijn Loopbaan voor Partners is de toepassing waarmee je toegang krijgt tot de klantendossiers van VDAB en waarin je acties registreert.

Welke toegangsprocedure volg je?

 

         Volg dan de bijhorende bijzondere toegangsprocedures die je lager op de pagina vindt.

 

 

Heb je van VDAB een mail ontvangen "VDAB: Aanvraag tot toegang MLP"?

Ontving je de mail: "VDAB: Aanvraag tot toegang Mijn Loopbaan voor partners (MLP)"? Dan is jouw toegang al aangevraagd, je moet nog volgende stappen doen om je toegang te voltooien:

 1. Mail een elektronisch ingevulde organisatiefiche met jouw gegevens naar gebruikersbeheer@vdab.be Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 2. Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie in groep.
  • Opgelet!
   • Voor Deeltijds Leren en Werken, schrijf je niet in, want je wordt gecontacteerd 
   • Werk je voor OCMW
 3. Volg online de webcursussen, waarvan je per mail bericht krijgt
  • Opgelet! Als je moet registreren voor TWE OCMW, dan volg je ook online de webcursussen IBO en werkplekleren
 4. Volg de MLP-opleidingssessie in groep, als dat nodig is. Zorg dat je in dat geval eerst de online webcursussen hebt gevolgd.

Je kan nu al inloggen op deze website om draaiboeken, projectfiches en handleidingen te raadplegen en alle informatie te vinden voor je werk als partner van VDAB.

 

Opgelet! Als je MLP niet meer gebruikt,

 • moet jouw administrator jouw gebruiker verwijderen uit Toegangsbeheer,
 • stuur je een mailtje naar

Standaard toegangsprocedure

Registreert jouw organisatie nog niet in Mijn Loopbaan voor Partners?

 1. Mail een elektronisch ingevulde en met eID ondertekende Verwerkersovereenkomst en elektronisch ingevulde Organisatiefiche naar gebruikersbeheer@vdab.be
  Gebruik de digitale handtekening via je e-ID (Geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen)
 2. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen, schrijf je je in voor een MLP-opleidingssessie in groep.
 3. Volg online de webcursussen, waarvan je per mail bericht krijgt, ter voorbereiding van de MLP-opleidingssessie in groep.
 4. Volg de MLP-opleidingssessie in groep.

Het volgen van de webcursussen en de MLP-opleidingssessie in groep zijn een absolute voorwaarde voor het activeren van je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Van zodra voor jou toegang tot MLP is aangevraagd, kan je inloggen op deze website en draaiboeken, projectfiches en handleidingen raadplegen.

 

Opgelet! Als je MLP niet meer gebruikt,

 • moet jouw administrator jouw gebruiker verwijderen uit Toegangsbeheer,
 • en stuur je een mailtje naar

Registreert jouw organisatie al in Mijn Loopbaan voor Partners?

 1. Mail een elektronisch ingevulde Organisatiefiche met de gegevens van de nieuwe MLP-gebruikers naar gebruikersbeheer@vdab.be Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 2. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer' op deze website (administrator moet hiervoor inloggen). De administrator vraagt dan voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan in 'Toegangsbeheer'.

  Enkel voor administrators: De opleidingsmodule 'Demo voor Toegangsbeheer' voor administrators vind je hier. Enkel administrators hebben toegang tot de toepassing 'Toegangsbeheer'. Administratoren vinden de toepassing Toegangsbeheer als ze inloggen via Extranet voor partners (of via Mijn VDAB voor partners).
   
 3. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen, schrijf je je in voor een MLP-opleidingssessie in groep.
 4. Volg online de webcursussen, waarvan je per mail bericht krijgt, ter voorbereiding van de MLP-opleidingssessie in groep.
 5. Volg de MLP-opleidingssessie in groep.

Het volgen van de webcursussen en de MLP-opleidingssessie in groep zijn een absolute voorwaarde voor het activeren van je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Van zodra voor jou toegang tot MLP is aangevraagd, kan je inloggen op deze website en draaiboeken, projectfiches en handleidingen raadplegen.

Opgelet ! Als je MLP niet meer gebruikt

Als je uit dienst gaat of niet meer zal registreren in Mijn Loopbaan voor Partners: 

 • moet de administrator van je organisatie jouw gebruiker verwijderen uit Toegangsbeheer 
 • laat je dit weten aan

Bijzondere toegangsprocedures

In volgende gevallen is er een bijzondere procedure om toegang te krijgen tot 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP):

Je werkt bij een OCMW

Als je werkt bij een OCMW, zijn er 2 mogelijkheden:

of

 

Je werkt bij een OCMW en je moet registreren voor TWE OCMW:

Als je moet registreren in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) voor TWE OCMW en je wil toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) volg dan de volgende stappen:

 1. Mail een elektronisch ingevulde Organisatiefiche met de gegevens van de nieuwe MLP-gebruikers met de vermelding TWE OCMW naar gebruikersbeheer@vdab.be  Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 2. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer' (administrator moet hiervoor inloggen). De administrator vraagt dan voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan in 'Toegangsbeheer'.
 3. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen, 
 4. Volg ter voorbereiding van de sessies in groep, online de webcursussen 
  • MLP, waarvan je per mail bericht krijgt, nadat we de organisatiefiche hebben verwerkt. 
  • en IBO en werkplekleren
 5. Volg de MLP-opleidingssessie en de opleiding IBO in de praktijk in groep
 6. Je krijgt de rol MLP_OCMW_PRESTATIES

Het volgen van de webcursussen en de opleidingen in groep zijn een absolute voorwaarde voor het activeren van je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners om te kunnen registreren in MLP.

Opgelet! Als je MLP niet meer gebruikt:

 • moet jouw administrator jouw gebruiker verwijderen uit Toegangsbeheer,
 • en stuur je een mailtje naar gebruikersbeheer@vdab.be,
 • en ook naar jouw VDAB-projectopvolger TWE OCMW.

 

Je werkt bij een OCMW en hebt enkel toegang nodig tot MLP om dossiers te raadplegen:

Als je werkt bij een OCMW en hebt enkel toegang nodig tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) om dossiers te raadplegen, volg dan volgende stappen:

 1. Mail een elektronisch ingevulde Organisatiefiche met de gegevens van de nieuwe MLP-gebruikers met de vermelding OCMW-Begeleiding naar gebruikersbeheer@vdab.be  Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 2. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer'(administrator moet hiervoor inloggen). De administrator vraagt dan voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan in 'Toegangsbeheer'.
 3. Volg online de webcursussen MLP, waarvan je per mail bericht krijgt, nadat we de organisatiefiche hebben verwerkt. (Opgelet! Het volgen van de MLP-opleidingssessie in groep en de opleidingen IBO en werkplekleren is voor jou niet nodig.)
 4. Je krijgt de rol MLP-Begeleiding

Opgelet! Als je MLP niet meer gebruikt:

 • moet jouw administrator jouw gebruiker verwijderen uit 'Toegangsbeheer',
 • en stuur je een mailtje naar gebruikersbeheer@vdab.be,
 • en ook naar jouw VDAB-projectopvolger OCMW

Intensieve begeleidingstrajecten

Binnen de intensieve begeleidingstrajecten zijn er 2 types procedures:

Vraag je toegang aan in kader van:
 

 • Werkinleving voor Jongeren (WIJ):

  1. Stap 1: Stuur dan je CV en/of diploma naar

  2. Stap 2: Volg de standaard toegangsprocedure bovenaan op deze pagina.
    

 • Andere intensieve begeleidingstrajecten zoals:

  • ABA - Arbeidsbemiddeling van anderstalige niet-werkende werkzoekenden

  • Bemiddelingsvouchers

  • BWRW - Bemiddeling Werkzoekenden met Recente Werkervaring

  • HOA - Jobhunting voor hoger opgeleide anderstaligen

  • IB+ - Integrale begeleiding plus

  • IBF - Tender Intensieve Bemiddeling voor Franstalige niet werkende werkzoekenden uit Faciliteitengemeenten

  • SIB RIZIV

  • SIF Outplacementbegeleiding

  • penhouders voor ESF 510/528 - Lokale partnerschappen voor jongeren 

  • TIBB4 en TIBB4-anderstaligen

  • TWE werkzoekenden

   1. Stap 1: Stuur dan een mailtje met jouw naam, voornaam, de naam van jouw organisatie en de naam van het intensief begeleidingstraject waarin je gaat werken (ABA of TIBB4 enz.) naar de VDAB-projectopvolger van jouw samenwerking.

    Je vindt het mailadres van de VDAB-projectopvolger van jouw samenwerking in de projectfiches, bij de naam van jouw samenwerking.
     
   2. Stap 2: Volg de standaard toegangsprocedure bovenaan op deze pagina.

Outplacement (niet SIF)

De toegangsprocedure voor outplacementkantoren bestaat uit 2 stappen:

 1. Het outplacementkantoor doet eerst een aanvraag tot certificering bij CERTO, het certificeringsorgaan van VDAB en Federgon.

  Na de aanvraag ontvangt het kantoor van CERTO via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag. Met deze mail van ontvankelijkheid kan het outplacementkantoor bij VDAB de toegang tot MLP aanvragen.

  Stuur deze mail van ontvankelijkheid door naar gebruikersbeheer@vdab.be.
   
 2. Volg daarna de standaard toegangsprocedure bovenaan op deze pagina. 

Enkel toegang tot 'Vertrouwelijk luik'

Voor wie?

 • casemanagers-zorg,
 • artsen, psychologen,
 • gespecialiseerde centra in het kader van maatwerk
 • organisaties met adviesbevoegdheid indicering CMW en LDE
 • AMA sociale economie-initiatieven

Registreert jouw organisatie nog niet in 'Enkel Vertrouwelijk luik'?

 1. Vul de Organisatiefiche elektronisch in en vermeld 'Vertrouwelijk luik' bij de vraag naar het 'project' Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 2. Mail deze elektronisch ingevulde Organisatiefiche en een elektronisch ingevulde en met eID ondertekende Verwerkersovereenkomst naar gebruikersbeheer@vdab.be.  
  Gebruik de digitale handtekening via je e-ID (Geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen)
 3. Je ontvangt van VDAB een mail met je logingegevens

Registreert jouw organisatie al in 'Enkel Vertrouwelijk luik'?

 1. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer'.
 2. Je ontvangt van VDAB een mail met je logingegevens

Lees meer over Vertrouwelijk luik > 

Deeltijds Leren en Werken

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners in het kader van registraties voor het Deeltijds Leren en Werken, en je werkt

 • voor een Syntra vzw: volg dan de bovenstaande standaard toegangsprocedure zowel voor Duaal Leren als voor Leertijd.
 • voor een school/organisatie (niet Syntra vzw), volg dan in kader van Duaal Leren de onderstaande bijzondere toegangsprocedure voor Deeltijds Leren en Werken:

Registreert jouw organisatie nog niet in 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP)?

 1. Mail een digitaal ingevulde en met eID ondertekende Verwerkersovereenkomst naar gebruikersbeheer@vdab.be.  
  Gebruik de digitale handtekening via je e-ID (Geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen)
 2. Mail een digitaal ingevulde Organisatiefiche naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche". Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 3. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen in kader van Deeltijds leren en werken, volg je de online webcursussen (zie hieronder). Je hoeft je niet in te schrijven voor een MLP-opleidingssessie.

Registreert jouw organisatie al in 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP)?

 1. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer', en voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan te vragen.
 2. Mail een digitaal ingevulde Organisatiefiche naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche". Organisatiefiche2021 (66.5 KB)
 3. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen, volg je de de online webcursussen (zie hieronder). Je hoeft je niet in te schrijven voor een MLP-opleidingssessie.

Zo volg je de webcursussen:

 1. Je gaat naar online leren voor partners
 2. Meld je aan 
 3. Klik bovenaan op 'Partner Catalogus' voor een overzicht van de web-cursussen.
 4. Klik op het onderdeel 'Mijn loopbaan / AMI'. De webcursussen die je moet doornemen zijn:
  • MLB/AMI deel 1_ In- en uitloggen in Mijn Loopbaan voor Partners
  • MLB/AMI deel 2_ Basisinformatie klantendossier
  • MLB/AMI deel 3_ Dienstverlening
 5. Klik op de titel van een cursus om je digitaal in te schrijven. Bevestig je inschrijving.

Ondervind je problemen, mail naar gebruikersbeheer@vdab.be. Voeg indien mogelijk een printscreen van het probleem toe.

Volg de MLP-opleiding

De opdrachthouder van het Departement Onderwijs en Vorming maakt met jou een afspraak om je ter plaatse de opleiding "Mijn Loopbaan voor Partners" te geven. Je hoeft je dus niet online in te inschrijven voor een opleiding in groep.

Na de MLP-opleiding

 1. Na het volgen van de webcursus en de opleiding, activeert VDAB je toegang in Mijn Loopbaan voor partners en kan je  registreren in Mijn Loopbaan voor partners .
 2. Je kan inloggen op Extranet voor partners om draaiboeken en handleidingen te raadplegen en nog meer informatie te vinden voor je werk als partner van VDAB

Opgelet! Als je uit dienst gaat of niet meer zal registreren in Mijn Loopbaan voor Partners:

 1. moet de administrator van je organisatie jouw gebruiker verwijderen uit 'Toegangsbeheer'. Het toegangsrecht tot Mijn Loopbaan voor Partners wordt dan afgesloten.
 2. moet je deze uitdiensttreding of taakverandering melden aan het departement Onderwijs en Vorming en VDAB Gebruikersbeheer. Mail naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en gebruikersbeheer@vdab.be.