Hoe krijg je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)?

Om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners doorloop je meerdere stappen. Er zijn verschillende procedures.Wat is Mijn Loopbaan voor partners (MLP)?

Mijn Loopbaan voor Partners is de toepassing waarmee je toegang krijgt tot de klantendossiers van VDAB en waarin je acties registreert.

Welke toegangsprocedure volg je?

 

         Volg dan de bijhorende bijzondere toegangsprocedures die je lager op de pagina vindt.

 

 

Heb je van VDAB een mail ontvangen "VDAB: Aanvraag tot toegang MLP"?

Ontving je de mail: "VDAB: Aanvraag tot toegang Mijn Loopbaan voor partners (MLP)"? Dan is jouw toegang al aangevraagd, je moet nog volgende stappen doen om je toegang te voltooien:

 1. Mail een elektronisch ingevulde Gebruikersfiche met jouw gegevens naar gebruikersbeheer@vdab.be Gebruikersfiche2022 (67.65 KB)
 2. Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie in groep
 3. Volg online de webcursussen, waarvan je per mail bericht krijgt
  Volg de MLP-opleidingssessie in groep, als dat nodig is. Zorg dat je eerst de online webcursussen hebt gevolgd.
  Opgelet: Activeer Itsme op je gsm of breng een eID-kaartlezer en je identiteitskaart mee naar de MLP-opleidingssessie zodat je kan inloggen op de oefenversie van MLP.

Je kan nu al inloggen op deze website om draaiboeken, projectfiches en handleidingen te raadplegen en alle informatie te vinden voor je werk als partner van VDAB.

Standaard toegangsprocedure

Registreert jouw organisatie nog niet in Mijn Loopbaan voor Partners?

 1. Mail een elektronisch ingevulde en met eID ondertekende Verwerkersovereenkomst en elektronisch ingevulde Gebruikersfiche naar gebruikersbeheer@vdab.be
 2. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen, schrijf je je in voor een MLP-opleidingssessie in groep.
 3. Volg online de webcursussen, waarvan je per mail bericht krijgt, ter voorbereiding van de MLP-opleidingssessie in groep.
 4. Volg de MLP-opleidingssessie in groep. 
  Opgelet: Activeer Itsme op je gsm of breng een eID-kaartlezer en je identiteitskaart mee naar de MLP-opleidingssessie zodat je kan inloggen op de oefenversie van MLP.

Het volgen van de webcursussen en de MLP-opleidingssessie in groep zijn een absolute voorwaarde voor het activeren van je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Van zodra voor jou toegang tot MLP is aangevraagd, kan je inloggen op deze website en draaiboeken, projectfiches en handleidingen raadplegen.

Registreert jouw organisatie al in Mijn Loopbaan voor Partners?

 1. Mail een elektronisch ingevulde Gebruikersfiche met de gegevens van de nieuwe MLP-gebruikers naar gebruikersbeheer@vdab.be Gebruikersfiche2022 (67.65 KB)
 2. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer' op deze website (administrator moet hiervoor inloggen). De administrator vraagt dan voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan in 'Toegangsbeheer'.
 3. Zodra je van VDAB een mail met je gebruikersnaam hebt ontvangen, schrijf je je in voor een MLP-opleidingssessie in groep.
 4. Volg online de webcursussen, waarvan je per mail bericht krijgt, ter voorbereiding van de MLP-opleidingssessie in groep.
 5. Volg de MLP-opleidingssessie in groep.
  Opgelet: Activeer Itsme op je gsm of breng een eID-kaartlezer en je identiteitskaart mee naar de MLP-opleidingssessie zodat je kan inloggen op de oefenversie van MLP.

Het volgen van de webcursussen en de MLP-opleidingssessie in groep zijn een absolute voorwaarde voor het activeren van je toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Van zodra voor jou toegang tot MLP is aangevraagd, kan je inloggen op deze website en draaiboeken, projectfiches en handleidingen raadplegen.

Bijzondere toegangsprocedures

In volgende gevallen is er een bijzondere procedure om toegang te krijgen tot 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP):

Intensief begeleidingstraject

Vraag je toegang aan in kader van intensief begeleidingstraject (zie lijst intensieve begeleidingstrajecten hieronder):

 1. mail dan eerst jouw naam, voornaam, de naam van jouw organisatie en de naam van het intensief begeleidingstraject waarin je gaat werken (zie lijst hieronder) naar de VDAB-projectopvolger van jouw partnerproject. Je vindt het mailadres van de VDAB-projectopvolger in de projectfiches van jouw partnerproject.
 2. en volg daarna de standaard toegangsprocedure bovenaan op deze pagina.

Lijst van intensieve begeleidingstrajecten:

 • ABA - Arbeidsbemiddeling van anderstalige niet-werkende werkzoekenden
 • Bemiddelingsvouchers
 • BWRW - Bemiddeling Werkzoekenden met Recente Werkervaring
 • HOA - Jobhunting voor hoger opgeleide anderstaligen
 • IB+ - Integrale begeleiding plus
 • IBF - Tender Intensieve Bemiddeling voor Franstalige niet werkende werkzoekenden uit Faciliteitengemeenten
 • SIB RIZIV
 • SIF Outplacementbegeleiding
 • TIBB4 en TIBB4-anderstaligen
 • TWE werkzoekenden

Outplacementkantoren (niet SIF)

De toegangsprocedure voor outplacementkantoren bestaat uit 2 stappen:

 1. Het outplacementkantoor doet eerst een aanvraag tot certificering bij CERTO, het certificeringsorgaan van VDAB en Federgon.

  Na de aanvraag ontvangt het kantoor van CERTO via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag. Met deze mail van ontvankelijkheid kan het outplacementkantoor bij VDAB de toegang tot MLP aanvragen.

  Stuur deze mail van ontvankelijkheid door naar gebruikersbeheer@vdab.be.
   
 2. Volg daarna de standaard toegangsprocedure bovenaan op deze pagina. 

Enkel toegang tot 'Vertrouwelijk luik'

Voor wie?

 • casemanagers-zorg,
 • artsen, psychologen,
 • gespecialiseerde centra in het kader van maatwerk
 • organisaties met adviesbevoegdheid indicering CMW en LDE
 • AMA sociale economie-initiatieven

Registreert jouw organisatie nog niet in 'Enkel Vertrouwelijk luik'?

 1. Vul de Gebruikersfiche elektronisch in en vermeld 'Vertrouwelijk luik' bij de vraag naar het 'project' Gebruikersfiche2022 (67.65 KB)
 2. Mail deze elektronisch ingevulde Gebruikersfiche en een elektronisch ingevulde en met eID ondertekende Verwerkersovereenkomst naar gebruikersbeheer@vdab.be.  
 3. Je ontvangt van VDAB een mail met je logingegevens

Registreert jouw organisatie al in 'Enkel Vertrouwelijk luik'?

 1. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer'.
 2. Je ontvangt van VDAB een mail met je logingegevens

Lees meer over Vertrouwelijk luik > 

Deeltijds Leren en Werken

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners in het kader van registraties voor het Deeltijds Leren en Werken, en je werkt

 • voor een Syntra vzw: volg dan de bovenstaande standaard toegangsprocedure zowel voor Duaal Leren als voor Leertijd.
 • voor een school/organisatie (niet Syntra vzw), volg dan in kader van Duaal Leren de onderstaande bijzondere toegangsprocedure voor Deeltijds Leren en Werken:

Registreert jouw organisatie nog niet in 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP)?

 1. Mail een digitaal ingevulde en met eID ondertekende Verwerkersovereenkomst naar gebruikersbeheer@vdab.be.  
 2. Mail een digitaal ingevulde Gebruikersfiche naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: 'MLP Gebruikersfiche'. Gebruikersfiche2022 (67.65 KB)
 3. Je hoeft je niet in te schrijven voor een MLP-opleidingssessie.

Registreert jouw organisatie al in 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP)?

 1. Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via de toepassing 'Toegangsbeheer', en voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' aan te vragen.
 2. Mail een digitaal ingevulde Gebruikersfiche naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: 'MLP Gebruikersfiche'. Gebruikersfiche2022 (67.65 KB)
 3. Je hoeft je niet in te schrijven voor een MLP-opleidingssessie.

Volg de MLP-opleiding

De opdrachthouder van het Departement Onderwijs en Vorming maakt met jou een afspraak om je ter plaatse de opleiding "Mijn Loopbaan voor Partners" te geven. Je hoeft je dus niet online in te inschrijven voor een opleiding in groep.

Na de MLP-opleiding

 1. Na het volgen van de webcursus en de opleiding, activeert VDAB je toegang in Mijn Loopbaan voor partners en kan je  registreren in Mijn Loopbaan voor partners .
 2. Je kan inloggen op Extranet voor partners om draaiboeken en handleidingen te raadplegen en nog meer informatie te vinden voor je werk als partner van VDAB