Disclaimer van extranet.vdab.be

Inhoud

VDAB besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan VDAB niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer VDAB verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal VDAB onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is VDAB niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat VDAB geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. VDAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Extranet richt zich ook tot alle gebruikers en maakt geen onderscheid op basis van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. We streven ernaar dat onze pagina's genderneutraal zijn en ook zo ervaren worden. Als ergens de voornaamwoorden 'hij' en 'zijn' nog gebruikt worden, bedoelen we daarmee iedereen, en is de keuze louter in functie van de leesbaarheid van de tekst gemaakt. 

Klantendienst

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze klantendienst op het nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Toegankelijkheid

VDAB heeft ervoor gezorgd dat deze website toegankelijk is voor alle bezoekers. De site beantwoordt aan de nieuwste normen en voorschriften voor websites en werd getest met verschillende browsers en hulpmiddelen voor mensen met een handicap. Meer informatie vind je in onze toegankelijkheidsverklaring.

Auteursrecht

© VDAB

VDAB geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

VDAB gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

We verwerken persoonsgegevens van werkzoekenden, werkgevers en partners. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

Analytische cookies

Surf je op onze website, dan verzamelen we automatisch gegevens over je surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, internet provider, type toestel....). Deze gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimalisatie van het aanbod, oplossen van problemen).

Lees meer over ons cookie-beleid.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van VDAB) zijn beschermde handelsmerken. 

Wil je reclame maken voor VDAB? Gebruik dan uitsluitend het officiële logo. Opgelet: je mag dit logo niet misbruiken, door het bijvoorbeeld bij je eigen vacatures te plaatsen. Heb je vragen over het gebruik van dit logo? Mail dan naar hans.maenhout@vdab.be.

Wat bij inbreuken op bovenvermelde regels?

Pleeg je inbreuken op bovenvermelde regels? Dan zal VDAB niet nalaten om ze te laten sanctioneren door de rechtbank. 

Ieder geschil met betrekking tot de VDAB-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.