31-01-2024 - Nieuws - Krapte blijft groot: 241 beroepen op knelpuntberoepenlijst 2024

VDAB publiceert ook dit jaar een lijst met de knelpuntberoepen in Vlaanderen. De krapte blijft groot: in 2024 staan er 241 beroepen op de lijst.
 

In de knelpuntberoepenlijst geven we per beroep aan waarom het een knelpunt vormt. 

Er zijn drie mogelijke oorzaken:

  • Kwantitatief tekort: er zijn te weinig werkzoekenden beschikbaar op de arbeidsmarkt.
  • Kwalitatief tekort: er zijn werkzoekenden op de arbeidsmarkt die zich aanbieden, maar ze voldoen niet omwille van bijvoorbeeld een gebrek aan (de juiste) ervaring, slechte aansluiting onderwijs-arbeidsvloer,...
  • Specifieke arbeidsomstandigheden: werkzoekenden stellen zich niet beschikbaar voor vacatures omwille van de specifieke arbeidsomstandigheden.

 

Wil je de lijst met knelpuntberoepen bekijken? Klik op onderstaande afbeelding:

Knelpuntberoepen