Pilootproject: Kosteloze loopbaanbegeleiding voor niet-beroepsactieven

Vanaf maart 2023 tot en met februari 2024 bieden 10 gemandateerde loopbaancentra kosteloos loopbaanbegeleiding aan in kader van een pilootproject. Wat is het? Voor wie geldt het aanbod? Wie kan kandidaten toeleiden en hoe doe je dat?

Voor wie geldt dit aanbod?

Dit aanbod aan kosteloze loopbaanbegeleiding geldt voor niet-beroepsactieve burgers die voldoen aan deze 2 voorwaarden:

 • Voorwaarde 1: burgers op beroepsactieve leeftijd die niet-beroepsactief zijn

 • Voorwaarde 2: burgers die de afgelopen twee jaar niet tewerkgesteld zijn geweest en geen studie hebben gevolgd

Voorwaarde 1: Burgers op beroepsactieve leeftijd die niet-beroepsactief zijn

Dit zijn burgers die bij de start van de loopbaanbegeleiding:

 • niet aan het werk zijn: burgers zonder arbeidsovereenkomst, zonder geschorste arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld door ziekte) en/of zonder zelfstandige activiteit
 • én niet zijn ingeschreven als werkzoekenden bij VDAB

Komen in aanmerking:

 • huisvaders/moeders
 • asielzoekers
 • NEET-jongeren
 • personen met inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
 • personen met een integratietegemoetkoming (IT)
 • personen met een persoonsvolgend budget (PVB)
 • personen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering
 • personen met een uitkering in het kader van een arbeidsongeval of beroepsziekte
 • personen met leefloon.

Komen niet in aanmerking:

 • personen met een RVA-uitkering
 • personen op brug- of overlevingspensioen
 • actieve werknemers en zelfstandigen.

Voorwaarde 2: Burgers die de afgelopen twee jaar niet zijn tewerkgesteld geweest of geen studie hebben gevolgd

Binnen deze twee jaar is er wel een uitzondering van maximum drie maanden voor:

 • tewerkstelling als zelfstandige

 • in loondienst

 • studieduur

Wat is het?

Deze loopbaanbegeleiding:

 • omvat tussen 1 en 7 uur begeleiding conform de dienstverlening van de loopbaancheque.
 • helpt niet-beroepsactieven om hun talenten, waarden, interesses opnieuw te (her)ontdekken en waar mogelijk opnieuw aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.
 • heb je ook recht op een vrijblijvend kennismakingsgesprek  

Opgelet! Dit aanbod van loopbaanbegeleiding verloopt niet via de loopbaancheque. De dienstverlening is wel hetzelfde, maar deelnemers moeten geen loopbaancheque aanvragen.

Lees ook onze website: Wat houdt loopbaanbegeleiding in?

Hoelang loopt dit aanbod?

Dit pilootproject loopt van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024.

VDAB evalueert grondig de resultaten voor er eventueel een vervolg komt.

Wie kan kandidaten toeleiden naar deze dienstverlening?

Elke organisatie die in contact staat met niet-beroepsactieven kan kandidaten toeleiden naar deze loopbaanbegeleiding voor niet-beroepsactieven, zoals:

 • lokale besturen: steden en gemeenten, ocmw's
 • niet-commerciële lokale organisaties met een dienstverlening in welzijn, gezondheid, huisvesting, ...

Hoe leid je een kandidaat toe?

Wil je een kandidaat toeleiden naar deze dienstverlening? Contacteer dan één van onze partners die deze dienstverlening in samenwerking met VDAB aanbieden:

Op Vlaams niveau

Onderstaande loopbaancentra mogen klanten uit heel Vlaanderen bedienen.

Op provinciaal niveau

Onderstaande loopbaancentra mogen klanten uit hun aangrenzende provincie bedienen.

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Op deze pagina