Wie helpt je verder?

Heb je na het raadplegen van de richtlijnen, projectfiches of draaiboeken en het checken van de handleidingen nog vragen?Eerste aanspreekpunt

De projectopvolger of contactpersoon van jouw samenwerking bij VDAB is het éérste aanspreekpunt voor al jouw vragen.

Je vindt hun contactgegevens terug op de pagina van jouw samenwerking:

Vragen over cursistenadministratie en betalingen?

Mail je vraag naar cursistenadministratie@vdab.be.

Registratie-technische vragen over Mijn Loopbaan voor partners?

Vragen over hoe je iets moet registreren in MLP? Stel je vraag aan de MLP-coaches via het formulier Contact MLP-coach.

Technische vragen?

Antwoord niet gevonden in onze veelgestelde technische vragen in verband met Mijn Loopbaan voor partners?

Bel naar de VDAB-Servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag tussen 8-19 uur).

Voor een vlotte verwerking hou je het volgende klaar:

  • Je gebruikersnaam (die je van VDAB kreeg per mail)
  • Klantennummer (IKL) van het dossier waarmee je bezig was
  • Beschrijving van het probleem 
  • Foutboodschap of identificatienummer van de foutboodschap (foutboodschappen met titel 'fout/probleem' hebben vaak onderaan een identificatienummer)
  • Welke handeling veroorzaakt de fout (in welk scherm deed je welke handeling)
  • Eventueel extra info zoals bedrijfsnummer, geselecteerde opleiding, ...
  • Systeem en browser waarop je werkt (Besturingssysteem = Windows, IOS, Linux,... Browser = Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox,...)