Word lid of partner van het EURES-netwerk

Lees hier wat het Eures-netwerk voor jouw organisatie kan betekenen. Je kan je ook inschrijven om lid of partner te worden.Wat is EURES?

EURES is in 1993 opgericht en is een samenwerkingsnetwerk van de Europese Commissie, de openbare arbeidsbemiddelingsdiensten en andere partnerorganisaties van de 27 lidstaten van de Europese Unie en van de 4 leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). 

Het regelgevend kader van EURES is vastgelegd in de Europese Verordening (EU) 2016/589.

Wat doet het EURES-netwerk?

Het EURES-netwerk heeft als doel om het vrije verkeer van werknemers in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland eenvoudiger te maken door het verlenen van ondersteuning en advies bij tewerkstelling en aanwerving. Deze diensten worden aangeboden aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers, en aan iedere burger die wil gebruik maken van het beginsel van vrij verkeer van personen.

In heel Europa staan een duizendtal EURES adviseurs en medewerkers dagelijks in contact met werkgevers, werkzoekenden en werknemers.

Op het Europees Portaal voor Beroepsmobiliteit worden vacatures en cv's verzameld en staat alle informatie over leven en werken in Europa en de EURES diensten.

In de Europese grensregio’s adviseert EURES de werknemers en de werkgevers in de specifieke materie van grensarbeid.

Lees meer op de website van Eures >

Hoe word ik lid of partner?

Op deze pagina