Digitaal Archief Samenwerking (DAS)

Het Digitaal Archief Samenwerking, kortweg DAS, is een Document Management System, een centrale opslagplaats voor diverse documenten die nodig zijn bij verschillende vormen van samenwerking. Update DAS (update 18 januari 2022):  Handtekening herkenning: Om samen werk te maken van een administratief correct dossier, controleert een softwareprogramma sinds 1 januari in DAS opgeladen documenten op de aanwezigheid van de nodige handtekeningen. Hiermee willen we de controles voor VDAB en voor jou als partner vereenvoudigen.

Wat is DAS?

Het Digitaal Archief Samenwerking (DAS) is een Document Management Systeem. Dat is een centrale opslagplaats voor diverse documenten die nodig zijn bij verschillende vormen van samenwerking. DAS vervangt de huidige e-room van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijker en heeft een duidelijk auditspoor.

Hoe werkt het?

De mappenstructuur is gebaseerd op de projectonderdelen in Projectbeheer. Op basis van deze informatie wordt er in DAS een map gemaakt voor dit projectonderdeel met de vaste mappenstructuur voor dat type project. Ieder document krijgt meta-data mee: ikl-nummer, KBO-nummer, gebruikte map,... Deze meta-data gebruik je als zoekcriteria om het document later terug te vinden.

Waar vind ik DAS?

Je logt in op de homepagina van Extranet en daar vind je bij 'Snel naar' de link naar DAS. Je kan inloggen met je gewone VDAB-login.

Welke documenten vind ik in DAS?

Alle documenten ter staving van de uitvoering van het project moet je in DAS opladen. 

Bij de opstart is DAS enkel een vervanging van de e-room van ESF. We nemen dus enkel partners mee binnen projecten die we bij ESF indienen. 

Het gaat om volgende projecten:

 • Bemiddeling bij Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB)
 • Besteknr. 2016/50027: Tender Intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk (TIBB 4)
 • Besteknr. 2016/50028: Tender Intensieve begeleiding en bemiddeling van anderstaligen (TIBB 4 ANDT)
 • Besteknr. 2016/80060: Screening en arbeidsbemiddeling van anderstalige werkzoekenden (SCRABA)
 • Besteknr. 2016/50029: Maatgerichte loopbaanoriëntatie (ORI)
 • Besteknr. 2017/50041: Outplacement in kader van het Sociaal Interventiefonds (SIF 3)
 • Besteknr. 2017/50039 & 2018/50049: Tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden (TWE)
 • Besteknr. 2018/50048: Tender activering langdurig werkzoekende (TAL) 
 • Besteknr. 2019/50086: Loopbaanoriëntatie anderstaligen (LOA)
 • Besteknr. 2019/50092: Jobhunting voor hoger opgeleide anderstaligen (HOA)
 • Besteknr. 2020/50101: Intensieve bemiddeling faciliteitengemeenten (IBF)
 • Modelbestek (concrete opleidingen worden nog gespecificeerd)
 • Besteknr. 2020/50112: Competentieversterkende finaliteitsopleiding vrachtwagenchauffeur C en CE (C/CE)
 • Besteknr. 2020/50113: Arbeidsbemiddeling van anderstalige niet-werkende werkzoekenden (ABA)
 • Besteknr. 2020/50105: Beroepsgerichte vooropleidingen NT2 voor anderstalige, niet-werkende werkzoekenden (NT2)
 • Besteknr. 2020/50104: Werken met vouchers voor intensieve bemiddeling en begeleiding in de provincie Antwerpen (Bemiddelingsvouchers)
 • Besteknr. 2020/50114: Bemiddeling werkzoekenden met recente werkervaring (BWRW)
 • GOB - Gespecialiseerde begeleiding werkplekleren en gespecialiseerde jobcoaching
 • Subsidieoproep 2020/50129: Oproep betreffende de organisatie van de opleiding tot verzorgende-zorgkundige

Opstart DAS

Op 8 oktober 2020 namen we DAS voor het eerst in gebruik. De rapporteringsperiode voor ESF loopt van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021. Daarom laad je alle bewijsstukken voor acties vanaf 1 september 2020 op in DAS. Dit kan via een bulk-upload. 

Opgelet: De reeds opgeladen documenten voor lopende tenders blijven bewaard in de oude e-room van het ESF – agentschap. Het oude systeem kunnen we blijven raadplegen. We zetten dus geen documenten uit het oude systeem over naar DAS.

Overzicht nummers projectonderdelen

In deze lijst vind je de nummers van de projectonderdelen. Je hebt deze nummers nodig om jouw bestanden van jouw project(en) in de juiste map van DAS op te laden.

Overzicht op te laden bewijsstukken

Per project vind je terug welk bewijsstuk in welke map opgeladen moet worden en welke gegevens/metadata je moet toevoegen.

Opgelet: Vanaf 1 januari 2021 wijzigde de werking van de bulk upload en gebruiken we andere naamgevingen dan in 2020.

VDAB zet zelf de documenten over van de map ‘Overige Bewijsstukken’ naar de map ‘Individuele overige bewijsstukken’ voor alle documenten opgeladen voor 7 december 2020.

Vragen over DAS?

Op deze pagina