Competent-data ophalen met Competent API

Op deze pagina lees je alles over ophalen van Competent-data met de Competent API.

Wat is Competent?

Competent is de standaard competentietaal voor beroepen en competenties op de arbeidsmarkt in België. De databank bevat beroepscompetentieprofielen die beschrijven wat je moet kunnen en kennen.

Dankzij de samenwerking met gebruikers en partners is de informatie steeds aangepast aan de evoluties op de arbeidsmarkt. Competent is gebaseerd op de ROME v.3-competenties van de Franse arbeidsbemiddelingsdienst Pôle Emploi.

Meer over de mogelijkheden van Competent en de opbouw van een beroepscompetentiesprofiel >

Wat doet de Competent API?

De Competent 2.0 API laat toe informatie op te vragen over beroepscompetentiesprofielen en de daaraan verbonden jobgerelateerde competenties.
Deze informatie wordt zowel in vacatures als in CV’s of burgerprofielen gebruikt.

Competent 2.0 onderscheidt 4 soorten competenties:

 • Behavioural (gedrag)
  Voorbeelden: Verzamelt relevante informatie over (potentiële) doelgroepen, marktontwikkelingen en productontwikkelingen; Analyseert de nood aan personeel; Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
 • Knowledges (kennis)
  Voorbeelden: slijptechnieken; schoonmaak- en ontsmettingsprocedures; kostprijsberekening
 • Skills (kunde)
  Voorbeelden: landbouwvoertuigen besturen; dieren verzorgen; haar knippen
 • Soft skills (persoonsgebonden competenties)
  Voorbeelden: assertiviteit; coachen; resultaatgerichtheid

Zie ook bij Definities.

 

De Technical competences (technische competenties) zijn een verzameling van een of meer van bovengenoemde competenties.

Bijvoorbeeld de technische competentie 'Toezicht houden op de aanwerving van personeel' omvat volgende sub-elementen:

 • Knowledge: Aanwervingstechnieken
 • Knowledge: Personeelsbeheer
 • Knowledge: Gesprekstechnieken
 • Behavioural: Vergelijkt de aanwezige met de benodigde competenties
 • Behavioural: Maakt gebruik van competentieprofielen
 • Behavioural: Doet voorstellen over de personeelsbezetting
 • Behavioural: Doet een voorstel over de vacature-inhoud en selectiemethode

 

De Competent API ondersteunt verschillende versies: je kan de actieve releases opvragen via een subproduct van de API.

Voor wie?

Iedereen die een door dPM (digitaal Partner Management) goedgekeurde partnership heeft afgesloten, mag de Competent API gebruiken.

Vraag de Competent API aan bij het API Center of Excellence >

Definities

 • Alternatieve namen: veel voorkomende benamingen voor het beroep. Ze dienen ook als zoekterm om gebruikers naar het juiste profiel te leiden.
 • Competentie: bestaat uit een vaardigheid (wat je kan) en één of meer kenniselementen (wat je weet) en komt tot uiting in het gedrag dat je stelt (gedragsindicatoren).
 • Essentiële competenties: competenties die in elke werkcontext van het beroep voorkomen.
 • Optionele competenties: een opsomming van competenties die mogelijk ook aan bod komen in het beroep, maar eerder afhankelijk zijn van de context waarin je het beroep uitoefent (bijvoorbeeld een groot bedrijf versus een klein bedrijf, de sector waarin het beroep voorkomt…).
 • Gedragscompetenties (soft skills): geven de persoonsgebonden kenmerken weer die iets zeggen over de manier waarop jij je werk uitvoert en die maken dat je dit beroep nog beter kan uitoefenen.
 • Leerbewijzen (proofs of learning): attesten, certificaten, bewijzen… die noodzakelijk of wettelijk vereist zijn om dit beroep uit te oefenen.
 • Sectoren (economic sectors): bedrijfstakken of domeinen in de databank waarbinnen het beroep zich situeert.

Beveiliging

VDAB gebruikt de API-sleutel als authenticatiemiddel en vereist HTTPS-verbindingen die versleuteld zijn via TLS1.2 (of hoger) om de veiligheid te garanderen. Dit betekent dat de VDAB API’s alleen kunnen worden benaderd via het beveiligde HTTPS protocol. Alle API clients die we publiceren gebruiken HTTPS.

Authenticatie en autorisatie

VDAB biedt enkel authenticatie aan via een API-sleutel. Dat is een unieke lange cijfercode. Met deze sleutel herkent de API de gebruiker.

Hoe testen?

Voorlopig heeft VDAB nog geen aparte testomgeving voor deze API en moet je dus rechtstreeks op de  live-omgeving testen vanuit je eigen systeem.

We geven hieronder een voorbeeld van een mogelijke zoekopdracht.

 

Voorbeeld: Zoek technische competenties voor 'Toezicht houden op de aanwerving van personeel'

GET https://api.vdab.be/services/openservices/v1/releases/current/technicalcompetences/8c15a1bf-9699-43ae-b890-f79ac3e5f461

Headers:

Accept: application/hal+json

x-ibm-client-id: azertyui-qsdf-wxcv-jklm-poiuiuyuythj

 

{

  "id": "8c15a1bf-9699-43ae-b890-f79ac3e5f461",

  "code": "CP-7",

  "skill": {

    "id": "949b3c2c-d47e-45d8-8463-1c5eacc485d5",

    "code": "SK-3851",

    "description": {

      "nl": "Toezicht houden op de aanwerving van personeel",

      "fr": "Superviser le recrutement du personnel",

      "en": null,

      "de": null

    },

    "regions": [],

    "type": "skill"

  },

  "knowledgeItems": [

    {

      "id": "09e84f91-8b9e-47f3-89ca-62076c0f174f",

      "code": "KN-799",

      "description": {

        "nl": "Aanwervingstechnieken",

        "fr": "Techniques de recrutement",

        "en": null,

        "de": null

      },

      "regions": [],

      "type": "knowledge"

    },

    {

      "id": "d546378d-5f30-4fb2-b635-109174419c69",

      "code": "KN-400",

      "description": {

        "nl": "Personeelsbeheer",

        "fr": "Gestion des Ressources Humaines",

        "en": "Human resources management\n",

        "de": null

      },

      "regions": [],

      "type": "knowledge"

    },

    {

      "id": "4ee331c4-b666-40a4-b7b6-9df66b9ef4f5",

      "code": "KN-1450",

      "description": {

        "nl": "Gesprekstechnieken",

        "fr": "Techniques de conduite d'entretien",

        "en": null,

        "de": null

      },

      "regions": [],

      "type": "knowledge"

    }

  ],

  "behaviouralIndicators": [

    {

      "id": "21c0f955-e491-4a40-89d1-76cfcefd835a",

      "code": "BI-12479",

      "description": {

        "nl": "Vergelijkt de aanwezige met de benodigde competenties",

        "fr": "Compare les compétences existantes avec les compétences nécessaires",

        "en": null,

        "de": null

      },

      "regions": [],

      "type": "behaviouralindicator"

    },

    {

      "id": "9498a255-9183-460f-9c15-312991731494",

      "code": "BI-17029",

      "description": {

        "nl": "Maakt gebruik van competentieprofielen",

        "fr": "Utilise des profils de compétences",

        "en": null,

        "de": null

      },

      "regions": [],

      "type": "behaviouralindicator"

    },

    {

      "id": "0a21664f-0535-4e16-b5d2-6aef1b5e6e6e",

      "code": "BI-197",

      "description": {

        "nl": "Doet voorstellen over de personeelsbezetting",

        "fr": "Fait des propositions en matière d'organisation du travail du personnel",

        "en": null,

        "de": null

      },

      "regions": [],

      "type": "behaviouralindicator"

    },

    {

      "id": "626e928d-9695-4071-8ec7-7944fb5f4e9b",

      "code": "BI-18081",

      "description": {

        "nl": "Doet een voorstel over de vacature-inhoud en selectiemethode",

        "fr": "Fait une proposition pour le contenu d'un offre d'emploi et la méthode de sélection",

        "en": null,

        "de": null

      },

      "regions": [],

      "type": "behaviouralindicator"

    }

  ],

  "_links": {

    "self": {

      "href": "http://competent00-rel1prd.vdab.be:8080/competent/api/external/v1/releases/3.11/technicalcompetences/8c15a1bf-9699-43ae-b890-f79ac3e5f461"

    },

    "usedInOccupationalProfiles": {

      "href": "http://competent00-rel1prd.vdab.be:8080/competent/api/external/v1/releases/3.11/technicalcompetences/8c15a1bf-9699-43ae-b890-f79ac3e5f461/occupationalprofiles/used"

    }

  }

}