Vacatures ophalen met de Vacature API (V API)

Op deze pagina lees je alles over de Vacature API (V API).

Wat doet deze API?

Met de Vacature API haal je automatisch vacatures op bij VDAB om ze op te laden in je eigen systeem.

Voorwaarden voor gebruik

 • Je mag de Vacature API gebruiken, nadat VDAB een partnership met jou heeft goedgekeurd en na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
 • Je mag de Vacature API enkel voor professionele doeleinden gebruiken. 
 • De data-uitwisseling via de API moet een toegevoegde waarde hebben voor jou en voor VDAB.

Vraag de API aan

Functionaliteiten

Met de Vacature API kun je:

 • vacatures ophalen
 • interactief zoeken naar vacatures
 • alle bestaande informatie van een vacature opvragen
 • vacatures synchroniseren in bulk

Verschillende endpoints beschikbaar

Voor de Vacature API zijn 5 verschillende (sub-)API’s (endpoints) beschikbaar:

 • GET/vacatures/initial

  Deze endpoint geeft een lijst van vacatures en hun status (altijd status “GEPUBLICEERD”) terug, op een bepaalde datum. 

 • GET/vacatures (interactief zoeken)

  Met deze endpoint stel je verschillende selectiefilters in om een gewenste set van vacatures te bekomen.

 • GET/vacatures/{id}

  Deze endpoint geeft alle bestaande info van één bepaalde vacature.

 • POST/vacatures

  Met deze endpoint vraag je bestaande info van meerdere vacatures op door vacaturenummers toe te voegen aan je verzoek. 

 • GET/vacatures/bulk (bulk synchronisatie)

  Deze endpoint geeft als resultaat alle vacatures die aangemaakt, gewijzigd of verwijderd zijn in een bepaalde tijdsspanne.

Paginering

Zowel voor het 'interactief zoeken' als het 'bulk zoeken' wordt paginering gebruikt om het aantal resultaten per call te beperken.

Beveiliging

VDAB gebruikt de API-sleutel als authenticatiemiddel en vereist HTTPS-verbindingen die versleuteld zijn via TLS1.2 (of hoger) om de veiligheid te garanderen. Dit betekent dat de VDAB API’s alleen kunnen worden benaderd via het beveiligde HTTPS protocol. Alle API clients die we publiceren gebruiken HTTPS.

Authenticatie en autorisatie

VDAB biedt enkel authenticatie aan via een API-sleutel. Dat is een unieke lange cijfercode. Met deze sleutel herkent de API de gebruiker.

Hoe testen?

Voorlopig heeft VDAB nog geen aparte testomgeving voor deze API en moet je dus rechtstreeks op de live-omgeving testen vanuit je eigen systeem.

We geven hieronder een voorbeeld van een mogelijke zoekopdracht.

Voorbeeld: Zoek vacatures in de verkoop in 1930 (Zaventem)

Stap 1: Aanvraag via GET /vacatures

Criteria: 

 • jobdomein=JOBCAT01 (verkoop)
 • postcode=1930 (Zaventem)

Het criterium 'JOBCAT01 (verkoop)' kan je opvragen via de Referentie API - subproduct Jobdomeinen. Zie ook de info over Referentie-API.

Resultaat:

Deze zoekopdracht geeft 2 vacatures terug (resultaten 20-12-2022)

 

GET https://api.vdab.be/services/openservices/v2/vacatures?jobdomein=JOBCAT01&postcode=1930

Headers:

Accept: application/json

X-IBM-Client-Id: ********-****-****-****-************


{

    "aantal": 3,

    "resultaten": [

        {

            "vacatureReferentie": {

                "interneReferentie": "a3e007c0-68d3-4fb7-aa35-c36e96ede172"

            }

        },

        {

            "vacatureReferentie": {

                "interneReferentie": "9d86dbb5-3cba-4ef5-9172-38c0e6782746"

            }

        },

        {

            "vacatureReferentie": {

                "interneReferentie": "23fa5224-15f6-4934-98ab-829587a7420e"

            }

        }

    ]

}

Stap 2: Individuele vacatures opvragen via GET /vacatures/{id}

GET https://api.vdab.be/services/openservices/v2/vacatures/a3e007c0-68d3-4fb7-aa35-c36e96ede172

Headers:

Accept: application/json

X-IBM-Client-Id: ********-****-****-****-************

 

 

{

    "vacatureReferentie": {

        "interneReferentie": "a3e007c0-68d3-4fb7-aa35-c36e96ede172",

        "vdabReferentie": 65866999,

        "hrxmlReferentie": "479-1430-VDAB-BE-131212"

    },

    "status": "GEPUBLICEERD",

    "aantalJobs": 1,

    "bron": "HRXML_2_4_POSITION_OPENING",

    "leverancier": {

        "kboNummer": "0404221962",

        "naam": "EXPERT CENTRE VLAANDEREN NOORD",

        "prioriteit": 1,

        "type": "INTERMEDIAIREN"

    },

    "publicatieDatum": "2022-12-13",

    "startDatum": "2022-12-13",

    "versie": 0,

    "vrijeVereiste": "Are you, as an experience operational purchaser:\n<br/> \n<ul><li>in possession of a Bachelor's or Master's degree or have at least 7-8 years of work experience in the field of sourcing raw materials </li><li>very strong in communication </li><li>understanding the market and know what Supply and Demand is about </li><li>perfectly bilingual: EN-NL or EN-FR </li><li>are an advanced Excel user </li><li>understanding of how ERP (preferably SAP) works<br/><br/>then do not doubt to read further </li>\n</ul>",

    "internationaalOpengesteld": false,