Vacatures ophalen met de Vacatures API

Op deze pagina lees je alles over de Vacatures API (V API).Wat doet deze API?

Met de Vacatures API haal je automatisch vacatures op bij VDAB om ze op te laden in je eigen systeem.

Voor wie?

Iedereen die een door dPM (digitaal Partner Management) goedgekeurde partnership heeft afgesloten, mag de Vacatures API gebruiken.

Vraag de Vacatures API aan >

Functionaliteiten

Bulk-synchronisatie en interactief zoeken

Deze API biedt ondersteuning voor zowel 'bulk-synchronisatie' als 'interactief zoeken'.

Verschillende endpoints beschikbaar

Voor de Vacatures API zijn 3 verschillende (sub) API’s (endpoints) beschikbaar:

  • Het /vacatures/bulk end point geeft als resultaat alle vacature id’s die in een bepaalde tijdspanne aangemaakt, gewijzigd of verwijderd zijn.
  • Via het /vacatures/{id} end point kan alle bestaande informatie opgevraagd worden voor een bepaald vacature id.
  • Via het /vacatures end point kan een zoekfunctie geïmplementeerd worden om maximaal 5 velden op te vragen voor een selectie vacatures. Hierbij kan je verschillende selectiefilters instellen.

Paginering

Zowel voor het 'interactief zoeken' als het 'bulk zoeken' wordt paginering gebruikt om het aantal resultaten per call te beperken.

Beveiliging

VDAB gebruikt de API-sleutel als authenticatiemiddel en vereist HTTPS-verbindingen die versleuteld zijn via TLS1.2 (of hoger) om de veiligheid te garanderen. Dit betekent dat de VDAB API’s alleen kunnen worden benaderd via het beveiligde HTTPS protocol. Alle API clients die we publiceren gebruiken HTTPS.

Authenticatie en autorisatie

VDAB biedt enkel authenticatie aan via een API-sleutel. Dat is een unieke lange cijfercode. Met deze sleutel herkent de API de gebruiker.

Hoe testen?

Voorlopig heeft VDAB nog geen aparte testomgeving voor deze API en moet je dus rechtstreeks op de live-omgeving testen vanuit je eigen systeem.

We geven hieronder een voorbeeld van een mogelijke zoekopdracht.

 

Voorbeeld: Zoek vacatures in de verkoop in 1930 (Zaventem)

Stap 1: Aanvraag via GET /vacatures

Criteria: 

  • jobdomein=JOBCAT01 (verkoop)
  • postcode=1930 (Zaventem)

Het criterium 'JOBCAT01 (verkoop)' kan je opvragen via de Referentie API - subproduct Jobdomeinen. Zie ook de info over Referentie-API.

Resultaat:

Deze zoekopdracht geeft 2 vacatures terug (resultaten 20-12-2022)

 

GET https://api.vdab.be/services/openservices/v2/vacatures?jobdomein=JOBCAT01&postcode=1930

Headers:

Accept: application/json

X-IBM-Client-Id: ********-****-****-****-************


{

    "aantal": 3,

    "resultaten": [

        {

            "vacatureReferentie": {

                "interneReferentie": "a3e007c0-68d3-4fb7-aa35-c36e96ede172"

            }

        },

        {

            "vacatureReferentie": {

                "interneReferentie": "9d86dbb5-3cba-4ef5-9172-38c0e6782746"

            }

        },

        {

            "vacatureReferentie": {

                "interneReferentie": "23fa5224-15f6-4934-98ab-829587a7420e"

            }

        }

    ]

}

 

 

Stap 2: Individuele vacatures opvragen via GET /vacatures/{id}

 

GET https://api.vdab.be/services/openservices/v2/vacatures/a3e007c0-68d3-4fb7-aa35-c36e96ede172

Headers:

Accept: application/json

X-IBM-Client-Id: ********-****-****-****-************

 

 

{

    "vacatureReferentie": {

        "interneReferentie": "a3e007c0-68d3-4fb7-aa35-c36e96ede172",

        "vdabReferentie": 65866999,

        "hrxmlReferentie": "479-1430-VDAB-BE-131212"

    },

    "status": "GEPUBLICEERD",

    "aantalJobs": 1,

    "bron": "HRXML_2_4_POSITION_OPENING",

    "leverancier": {

        "kboNummer": "0404221962",

        "naam": "EXPERT CENTRE VLAANDEREN NOORD",

        "prioriteit": 1,

        "type": "INTERMEDIAIREN"

    },

    "publicatieDatum": "2022-12-13",

    "startDatum": "2022-12-13",

    "versie": 0,

    "vrijeVereiste": "Are you, as an experience operational purchaser:\n<br/> \n<ul><li>in possession of a Bachelor's or Master's degree or have at least 7-8 years of work experience in the field of sourcing raw materials </li><li>very strong in communication </li><li>understanding the market and know what Supply and Demand is about </li><li>perfectly bilingual: EN-NL or EN-FR </li><li>are an advanced Excel user </li><li>understanding of how ERP (preferably SAP) works<br/><br/>then do not doubt to read further </li>\n</ul>",

    "internationaalOpengesteld": false,

 

Op deze pagina