Hoe verloopt de voorbereiding (onboarding) als je wil starten met API's?

Je leest op deze pagina alles wat je moet weten als je API's van VDAB wil gaan gebruiken. We beschrijven de verschillende stappen van de technische voorbereiding met een uitgebreide testfase (onboarding) die je moet doorlopen om effectief te kunnen starten met het automatisch uitwisselen van data via API's van VDAB.

De API's die VDAB aanbiedt kan je onderscheiden in API's waarmee je automatisch gegevens:

 • bij VDAB ophaalt.
 • of naar VDAB doorstuurt.

Starten met API's om gegevens op te halen

Als je een aanvraag indient bij het API Center of Excellence (CoE) om te starten met een API om gegevens op te halen, organiseren wij een kort gesprek met jou om je noden goed te begrijpen. 

Als dat gesprek positief verloopt, bezorgt het CoE je een link om:

 1. eerst je eigen account te activeren
 2. vervolgens je toepassing te registreren
 3. en het abonnement op het gewenste product aan te vragen

Het CoE verwerkt je aanvraag en beslist of de koppeling tussen het gewenste product en de geregistreerde applicatie mag plaatsvinden. 

Als dat het geval is, ontvang je een mail met de melding dat de toegang in orde is.

Handleiding

In deze handleiding lees je hoe je op de Developer Portal je eigen account activeert, vervolgens je toepassing registreert en het abonnement op het gewenste product aanvraagt.

Ontwikkelaarsportaal


Ga naar de Developer Portal

Starten met API's om gegevens door te sturen

Als je een aanvraag indient bij het API Center of Excellence (CoE) om te starten met het automatisch doorsturen van data naar VDAB via API’s, organiseren wij een gesprek met jou om je te informeren over de technische voorbereiding die nodig is bij het opzetten van de API. Als het gesprek positief verloopt en je ondertekent het contract, dan start de voorbereiding.

Als je samenwerkt met een servicebedrijf voor het opzetten van de API regelen wij dit rechtstreeks met het servicebedrijf. 

In deze afbeelding zie je de 5 verschillende stappen met een uitgebreide testfase die je moet doorlopen om deze voorbereiding succesvol te doorlopen. We beschrijven ze verder gedetailleerd.

API CEO - Api onboarding stappen schema

5 stappen

Stap 1: test credentials

Zodra je het contract voor de aanvraag van een API ondertekend hebt, ontvang je binnen de 5 werkdagen de vereiste test credentials om de nodige testen te kunnen uitvoeren

Deze informatie bezorgen we aan jou, en wanneer je samenwerkt met een derde partij voor het opzetten van de API, bezorgen we deze informatie ook aan hen. Een derde partij kan een multiposter of een servicebedrijf zijn. 

Stap 2: technische testen

Jij voert de technische testen uit, waarbij je nagaat of:

 • je credentials werken
 • je de API kan oproepen
 • je een HR-XML bestand kan doorsturen naar VDAB en VDAB dat bestand ook correct ontvangt.
 • enzovoort

Werk je voor het opzetten van de API samen met een derde partner? Dan is deze verantwoordelijk voor de uitvoering van de technische testen.

Stap 3: maturiteitstesten met test-vacatures

Zodra de connectie met VDAB correct opgezet is, kan je een aantal realistisch opgestelde test-vacatures doorsturen. Dit kunnen eigen testvacatures, oude of bestaande productie-vacatures zijn.

Hoe doe je dat?

Je stuurt 5 à 10 testvacatures door en geeft een seintje aan openservices@vdab.be

Wanneer doe je dat?

Testen met test-vacatures doe je bij voorkeur binnen de 15 dagen nadat je de test credentials hebt ontvangen.
Doe je dat niet binnen die termijn, dan zal het Centre of Excellence je een herinnering sturen om de testfase zo snel mogelijk te starten.

Stap 4: feedback op uitgevoerde testen

 Als de testvacatures niet voldoen, ontvang je van ons:

 • feedback, waar nodig vergezeld van verbetervoorstellen
 • de vraag om nieuwe en/of aangepaste testvacatures aan te leveren.

Je doorloopt een nieuwe test-cyclus tot de test-vacatures het vereiste kwaliteitsniveau behalen.

Idealiter duurt de testfase maximaal 3 maanden.

Zodra de testvacatures voldoen aan de VDAB kwaliteitsnormen brengen we je hiervan op de hoogte.

Stap 5: live credentials

Ten slotte ontvang je binnen de 5 werkdagen na het succesvol beëindigen van de testfase de nodige live credentials om je vacatures te posten op de VDAB website.

Servicebedrijven

Momenteel zijn er 7 servicebedrijven waarmee VDAB samenwerkt:

Om de websites van de servicebedrijven te bekijken, klik je op de logo's.

API - logo servicebedrijf - CV Warehouse 2024
API - logo servicebedrijf - HRorganizer 2024
API - logo servicebedrijf - HR Technologies 2024
API - logo servicebedrijf - Jobtoolz 2024
API - logo servicebedrijf - Mimir 2024
API - logo servicebedrijf - Profile Group 2024
API - logo servicebedrijf - Public 2024

Infofiche onboarding Vacature Posting API

In deze infofiche vind je de onboarding voor de Vacature Posting API (VP API) in detail.

Meer over de Vacature Posting API (VP API).

Veelgestelde vragen

Op deze pagina