Hoe verloopt de voorbereiding (onboarding) als je wil starten met API's?

Je leest op deze pagina alles wat je moet weten als je API's van VDAB wil gaan gebruiken. We beschrijven de verschillende stappen van de (technische) voorbereiding (onboarding) die je moet doorlopen om effectief te kunnen starten met het automatisch uitwisselen van data via API's van VDAB.VDAB biedt verschillende API's aan

De API's die VDAB aanbiedt kan je onderscheiden in API's waarmee je automatisch gegevens

 • naar VDAB doorstuurt:
  zoals de Vacature Posting API die je toelaat automatisch vacatures te plaatsen op vdab.be. Je levert de vacatures aan via HR-XML bestanden.

 • of bij VDAB ophaalt:
  zoals de CV API die je toelaat automatisch cv’s op te halen bij VDAB en op te laden in je eigen systeem
  of de Vacatures API die je toelaat automatisch vacatures op te halen bij VDAB en op te laden in je eigen systeem.

Meer API's van VDAB >

> Starten met API's om gegevens door te sturen

Als je een aanvraag indient bij het API Center of Excellence (CoE) om te starten met het automatisch doorsturen van data naar VDAB via API’s, organiseren wij een gesprek met jou om je te informeren over de (technische) voorbereiding die nodig is bij het opzetten van de API. Als het gesprek positief verloopt en je ondertekent het contract, dan start de voorbereiding.

Als je samenwerkt met een servicebedrijf voor het opzetten van de API regelen wij dit rechtstreeks met het servicebedrijf. (Wat is een servicebedrijf?)

 

Hieronder beschrijven we de verschillende stappen die je moet doorlopen om deze voorbereiding succesvol te doorlopen.

Zie ook onderstaand schema:

Afbeelding
Api onboarding stappen schema

Stap 1: test credentials

Zodra je het contract voor de aanvraag van een API ondertekend hebt, ontvang je binnen de 5 werkdagen de vereiste test credentials om de nodige testen te kunnen uitvoeren

Deze informatie bezorgen we aan jou, en wanneer je samenwerkt met een derde partij voor het opzetten van de API, bezorgen we deze informatie ook aan hen. Een derde partij kan een multiposter of een servicebedrijf zijn. 

Wat is een multiposter?

Multiposting is het geautomatiseerd publiceren van een vacature op meerdere kanalen. Multiposters zijn bedrijven die dit faciliteren.

Wat is een servicebedrijf?

Een servicebedrijf is een HR-softwareleverancier die een contractuele samenwerking aangaat met VDAB, met het oog op het automatisch en kosteloos posten van vacatures voor hun eindklanten via hr-xml-bestanden.

Stap 2 tot 4: de testfase

Deze testfase bestaat uit 3 stappen: technische testen, maturiteitstesten met test-vacatures en feedback op de uitgevoerde testen.

Stap 2: technische testen

Jij voert de technische testen uit, waarbij je nagaat of

 • je credentials werken
 • je de API kan oproepen
 • je een HR-XML bestand kan doorsturen naar VDAB en VDAB dat bestand ook correct ontvangt.
 • enzovoort

Werk je voor het opzetten van de API samen met een derde partner? Dan is deze verantwoordelijk voor de uitvoering van de technische testen.

Stap 3: maturiteitstesten met test-vacatures

Zodra de connectie met VDAB correct opgezet is, kan je een aantal realistisch opgestelde test-vacatures doorsturen. Dit kunnen eigen testvacatures, oude of bestaande productie-vacatures zijn.

Hoe doe je dat?

Je stuurt 5 à 10 testvacatures door en geeft een seintje aan openservices@vdab.be

Wanneer doe je dat?

Testen met test-vacatures doe je bij voorkeur binnen de 15 dagen nadat je de test credentials hebt ontvangen.
Doe je dat niet binnen die termijn, dan zal het Centre of Excellence je een herinnering sturen om de testfase zo snel mogelijk te starten.

Stap 4: feedback op uitgevoerde testen

 Als de testvacatures niet voldoen, ontvang je van ons 

 • feedback, waar nodig vergezeld van verbetervoorstellen
 • de vraag om nieuwe en/of aangepaste testvacatures aan te leveren.

Je doorloopt een nieuwe test-cyclus tot de test-vacatures het vereiste kwaliteitsniveau behalen.

Wat als deze testfase te lang duurt?

Idealiter duurt deze testfase maximaal 3 maanden. Wordt deze periode overschreden, dan nemen wij contact met je op om na te gaan:

 • waarom de testfase niet tijdig is afgerond 
 • en of je de implementatie wil verderzetten
  • Wil je doorgaan, dan willen wij graag weten binnen welke termijn je de testfase kan afronden.
  • Wil je stopzetten, dan willen wij graag weten waarom.

Zodra de testvacatures voldoen aan de VDAB kwaliteitsnormen brengen we je hiervan op de hoogte.

Stap 5: live credentials

Ten slotte, ontvang je dan binnen de 5 werkdagen na het succesvol beëindigen van de testfase de nodige live credentials om je vacatures te posten op de VDAB website.

Waarom zo uitvoerig testen?

VDAB hecht bijzonder veel belang aan de kwaliteit van de vacatures en het uitvoerig testen ervan bij het starten met API's. Waarom? Hoe kwaliteitsvoller je vacature is opgemaakt, hoe groter de kans is dat geschikte kandidaten erop reageren. Door het testen kan je onduidelijke en onvolledige vacatures bijsturen zodat ze hoger scoren, wat betreft:

 • de selectiecriteria voor vacatures: een (werkzoekende) burger kan selectiecriteria voor vacatures aanduiden. Wanneer een vacature aan deze ingestelde criteria voldoet, krijgt de burger hiervan automatisch een bericht.
 • de plaatsing op de vacaturewebsite: wanneer een (werkzoekende) burger een vacature zoekt op basis van trefwoorden, krijgt hij de meest relevante vacatures eerst te zien. Vacatures met een lagere kwaliteit beschouwt het systeem als minder relevant en zullen daarom lager geplaatst staan.

> Starten met API's om gegevens op te halen

Als je een aanvraag indient bij het API Center of Excellence (CoE) om te starten met een API om gegevens op te halen, organiseren wij een kort gesprek met jou om je noden goed te begrijpen. 

Als dat gesprek positief verloopt, bezorgt het CoE je een link om

 • je eigen account te activeren; 
 • de toepassing aan te maken;
 • het abonnement op het gewenste product aan te vragen.

Het CoE verwerkt je aanvraag en je ontvangt een mail met de melding dat de toegang in orde is.

Op deze pagina