Vacatures plaatsen met de Vacature Posting API (VP API)

Op deze pagina lees je alles over de Vacature Posting API (VP API).Wat doet deze API?

De Vacature Posting API is een eenvoudige software-koppeling tussen je interne personeelssoftware en onze jobdatabank, en zorgt ervoor dat al jouw vacatures rechtstreeks op vdab.be gepubliceerd worden, zonder extra en dubbel werk. Bovendien ben je zeker dat altijd de meest recente versie op vdab.be staat.

Voor wie?

Elke werkgever met jobs in Vlaanderen kan de Vacature Posting API-service gebruiken.

Functionaliteiten

Publicatieperiode voor vacatures

Je kan vacatures met of zonder publicatieperiode publiceren.

 • Kies je ervoor om zonder publicatieperiode te werken, kan je een vacature maximaal 90 dagen aanbieden op de website van VDAB. Als die periode voorbij is, neemt het systeem de vacature uit publicatie.
  • Je kan de vacature opnieuw publiceren (opnieuw voor maximaal 90 dagen) of afsluiten als de vacature werd ingevuld.
 • Kies je ervoor om met een publicatieperiode te werken, geef dan de begin- en einddatum van de publicatie mee. Als die einddatum voorbij is, neemt het systeem de vacature uit publicatie.
  • Als de vacature is ingevuld, verwachten we dat je de vacature afsluit.
  • Toch nog op zoek naar een geschikte kandidaat? Dan kan je de publicatieperiode verlengen.

Waarmee moet je rekening houden? De 'begindatum van ‘publicatie’ is niet de begindatum van ‘tewerkstelling’. De begindatum van publicatie geeft aan vanaf welke datum de vacature gepubliceerd moet worden.

Matching

Bij het aanmaken van een nieuwe of het aanpassen van een bestaande vacature vergelijken de VDAB-systemen deze vacature met actieve klantendossiers en cv's aan de hand van matchingscriteria.

Waarmee moet je rekening houden? Omdat matching gebaseerd is op de vergelijking van de data in de dossiers en cv's met de gegevens in de vacatures, is de kwaliteit van deze data uitermate belangrijk. Als vacatures niet volgens de kwaliteitsrichtlijnen werden ingevoerd, heeft dit altijd een negatieve invloed op de kwaliteit van de matchingsresultaten.

Online Assistant (OLA)

De OLA (Online Assistant) is een open service van VDAB die de aangeleverde vacatures nakijkt op tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden. De OLA verschijnt in de vorm van pop-ups, waarvan sommige blokkerend zijn.

 • De OLA-service ondersteunt je om meer kwalitatieve vacatures in te voeren, om voor een betere matching met potentiële kandidaten te zorgen.
 • De resultaten van de OLA hebben geen invloed op de publicatie van een vacature (met uitzondering van niet toegelaten woordgebruik), wel op de matching met potentiële kandidaten.
 • Blokkerende pop-ups betekenen dat het systeem geen automatische matching met potentiële kandidaten kan uitvoeren, omdat de kwaliteit van de ingevoerde vacature niet voldoet.

Rangschikking

De vacatures op de VDAB-website worden gesorteerd op relevantie. Dit betekent dat de website bij het invoeren van een of meerdere zoektermen en/of filtercriteria, net zoals bij een zoekopdracht in Google, vacatures gaat teruggeven die het best voldoen aan de opgegeven zoekterm(en) en/of filtercriteria, los van de publicatiedatum.

Bemiddeling vacature

Dit betekent dat VDAB-bemiddelaars acties ondernemen om de vacature zo snel mogelijk in te vullen met het juiste profiel.

Kwaliteitsrichtlijnen

VDAB hecht bijzonder veel belang aan de kwaliteit van de aangeleverde vacatures. Net zoals een gebrekkig lot bouwstenen de structuur en de stevigheid van een gebouw in gevaar brengt, geeft een niet kwalitatieve vacature problemen bij het matchen met potentiële kandidaten en leidt ze niet tot de gewenste resultaten.

Meer over het belang van kwaliteit en uitvoerig testen >

Onze kwaliteitsrichtlijnen voor vacatures vind je op werkgevers.vdab.be/richtlijnen/inhoud

Definities

Competenties: verworven bekwaamheden om een taak goed uit te voeren. Ze bestaan uit 'kennis', 'vaardigheden' en 'attitudes'. Met competenties kan je een duidelijker/specifieker functieprofiel opstellen voor een vacature en voor de selectie van kandidaten.
Meer over Competent. 

Jobdomein: dient enkel om een vacature te positioneren bij 'Vind een job' op de VDAB website (filteroptie). Een jobdomein (sector) wordt toegekend op basis van het aan de vacature gekoppeld competentiesjabloon.

Beveiliging

VDAB gebruikt de API-sleutel als authenticatiemiddel en vereist HTTPS-verbindingen die versleuteld zijn via TLS1.2 (of hoger) om de veiligheid te garanderen. Dit betekent dat de VDAB API’s alleen kunnen worden benaderd via het beveiligde HTTPS protocol. Alle API clients die we publiceren gebruiken HTTPS.

Authenticatie en autorisatie

VDAB biedt enkel authenticatie aan via een API-sleutel. Dat is een unieke lange cijfercode. Met deze sleutel herkent de API de gebruiker.

Hoe testen?

Je verstuurt een HR-XML bestand per vacature naar het betrokken end point. We beschrijven de verschillende stappen van de testfase voor de Vacature Posting API bij Wat je moet weten als je wil starten met API's.

Veelgestelde vragen

Wat is automatische versheidscontrole?

De VDAB systemen checken op regelmatige basis of gepubliceerde vacatures nog up-to-date zijn. Als ze niet meer up-to-date zijn, wordt de beheerder via e-mail gevraagd om de vacature te updaten of af te sluiten. Op deze manier houdt VDAB haar vacatureaanbod up-to-date. Het is daarom belangrijk dat je jouw vacatures regelmatig nakijkt. Vacatures die ingevuld zijn, sluit je zo snel mogelijk af.

Hoe werk ik met een beperkt aantal karakters in vrije tekstvelden?

Het aantal karakters dat je in de drie vrije tekstvelden kan gebruiken (jobomschrijving, profiel en aanbod) is beperkt (maximaal 4000 karakters per veld). Krijg je een foutmelding? Probeer dan één van volgende acties :

 • herschrijf je tekst naar een kortere versie
 • laat stukjes tekst of woorden weg
 • werk met platte tekst of wis de (HTML) opmaak van je tekst

Mijn gepubliceerde vacature verschijnt niet op de VDAB-website. Wat nu?

Jij of je technische partner-organisatie kijken best eerst het bericht van de OLA (Online assistent) na op blokkerende waarschuwingen of fouten.

Let vooral op volgende veel voorkomende situaties:
 • Woordgebruik: de vacature wordt geblokkeerd omdat ze ontoelaatbaar taalgebruik (in verband met geslacht, religie, leeftijd,...) bevat.
 • Syntax en validatie:
  • ofwel is er iets mis met de syntax van het HR-XML bestand, zoals het meegeven van dubbele <li>-tags, niet-toegelaten HTML-tags (anchor tags e.a.) of het vergeten van verplichte velden
  • ofwel is er iets mis met de inhoud van het HR-XML bestand zoals het meegeven van een einddatum in het verleden, een verkeerde SupplierId, een verkeerde waarde voor een numeriek veld, ...

Kan ik met (hyper)links werken in vrije tekstvelden? 

Neen, omwille van veiligheidsredenen laten we slechts een beperkt aantal HTML-tags toe. (Zie lijst in de technische documentatie).

Op deze pagina