Screeningsberoepen

Screeningsberoepen zijn beroepen waarin zeer veel werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt interesse hebben. Extra aandacht voor screening is daarom aangewezen.