EFRO projecten

Afbeelding
EFRO header

VDAB neemt deel aan een aantal projecten binnen het EFRO-programma, gefinancierd met Europese middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Deze projecten hebben tot doel het versterken van de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en het verminderen van bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's. Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren.Geïntegreerde territoriale ontwikkeling

Voor de programmaperiode 2014-2020 introduceerde de Europese Commissie het concept 'Geïntegreerde Territoriale Investeringen' (GTI's). Binnen een GTI kunnen lidstaten een specifieke geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied ontwikkelen en hiervoor middelen bundelen uit verschillende assen, operationele programma's en fondsen.

In het Vlaams EFRO-programma wordt in 3 gebieden een dergelijke strategie toegepast, waarbij op een complementaire manier, middelen uit verschillende fondsen (EFRO en ESF) worden ingezet:

  • GTI Limburg: inspelend op de specifieke reconversieproblematiek in de provincie, als gevolg van de sluiting van Ford Genk, met als basis, het 'Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat – SALK';
  • GTI West-Vlaanderen: gebaseerd op het strategisch plan 'West Deal' voor een toekomstgerichte transformatie van de provincie West-Vlaanderen;
  • GTI Kempen: inspelend op de socio-economische en territoriale uitdagingen van dit gebied, met als basis, het 'Dynamisch Actieplan Kempen–Dynak'.

Acties in een GTI-gebied moeten beantwoorden aan een dubbel criterium:

  • aansluiten bij de eigen regionale strategie
  • passen binnen de specifieke doelstellingen van het OP.

Overzicht projecten binnen het EFRO programma 2014-2020

Onze partners

Afbeelding
logo-vlaio
Afbeelding
logo EFRO

 

Afbeelding
logo Europa
Afbeelding
logo provincie West-Vlaanderen

 

Afbeelding
logo POM West-Vlaanderen
Afbeelding
logo VDAB