20-12-2023 - Reminder: Vanaf 1 januari 2024 past VDAB verplaatsingsvergoedingen aan voor cursisten en stagiairs

Verhoging kilometervergoeding

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige kilometervergoeding niet meer voldoet. 

  • Vanaf 1 januari 2024 verhogen we daarom de kilometervergoeding van 0,15 euro per kilometer naar 0,17 euro per kilometer.
  • Vanaf 1 januari 2025 indexeren we dit bedrag jaarlijks met 2%.

Deze verhoging geldt vanaf 2024 voor alle nieuwe en lopende contracten van (IBO)cursisten, stagiairs & wijkwerkers.

Afschaffing verre verplaatsing (niet voor wijk-werkers)

Om elke klant maximaal op dezelfde manier te vergoeden, schaffen we de vergoeding ‘verre verplaatsing’ uitdovend af:

  • Bij contracten van cursisten, IBO-cursisten en stagiairs, met startdatum vanaf 1 januari 2024, betalen we de effectieve vervoerskosten aan de klant terug. Deze klanten krijgen geen vergoeding ‘verre verplaatsing’. 
  • Voor contracten met startdatum vóór 1 januari 2024 blijft de vergoeding 'verre verplaatsing' behouden.

Abonnement openbaar vervoer

De richtlijnen over het gebruik van het openbaar vervoer blijven ongewijzigd. 

Meer info

Meer informatie over cursistenvergoedingen vind je in de handleidingen, formulieren en opleidingsmodule over cursistenvergoedingen

Nog vragen?

Nog vragen over cursistenvergoedingen? Mail naar cursistenadministratie@vdab.be.