Cursistenvergoedingen en -betalingen

Werkzoekenden die een door VDAB-erkende opleiding volgen én het VDAB-cursistenstatuut hebben, komen in aanmerking voor een aantal tegemoetkomingen zoals een verplaatsingsvergoeding en vergoeding kinderopvang. Je leest hier meer over de procedure en betaling.

Cursistenvergoedingen

Webcursussen

Op het online leerplatform vind je de webcursussen:

Handleidingen en formulieren

Als je inlogt, vind je hieronder de handleidingen en de link naar de formulieren:

Cursistenbetalingen

Opleidingen die verlopen in samenwerking met VDAB of ESF kunnen geregistreerd worden via Mijn Loopbaan voor Partners (MLP). 

Elk opleidingscentrum staat zelf in voor de administratie en registratie van de aan- en afwezigheden en vergoedingen van de cursist. De aangeduide verantwoordelijke geeft wekelijks de prestaties en vergoedingen in Mijn Loopbaan voor Partners in.

De betalingen worden door het rekencentrum Easypay uitgevoerd volgens kalender.

Procedure

A. Betaalcyclus:

De invoer van alle prestaties gebeurt via Mijn Loopbaan voor Partners. Op vooraf vastgelegde betalingsdata worden deze prestaties door het rekencentrum Easypay overgenomen en verwerkt tot betaling.

Elk jaar wordt er begin december een betalingskalender opgesteld met de data waarop deze verschillende betalingen zullen uitgevoerd worden in het komende jaar.

Betaling prestaties van de voorbije maand(en):

Twee betalingen zijn voorzien:

1ste betaling:

 • datum van de overname van de 1ste betaling door Easypay om 17u00 (zie kalender hieronder).

  Alle prestaties die ingebracht werden worden door het rekencentrum Easypay overgenomen (betaling 1). Het betreft die prestaties die betrekking hebben op de voorbije maand.

  Indien een cursist al gedurende een bepaalde periode in opleiding is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden aan de reeds geregistreerde prestatiegegevens van een cursist van 2 maand terug (of eventueel eerder).

bv. een wijziging in het aantal opleidingsuren van een cursist.

 • dag na de overname door Easypay:

  De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd door het rekencentrum Easypay.
   
 • dag na de verwerking door Easypay:

  De betaling wordt uitgevoerd door de bank. Alle loonstroken verwijzend naar deze betaling worden naar de cursisten verstuurd.

2de betaling (zie kalender hieronder)

Deze procedure wordt herhaald tijdens de 2de betaling van de prestaties. Hierbij kunnen alleen nog prestaties ingevoerd worden die bij de 1ste betaling nog niet ingebracht werden. Dit kan samen gaan met eventuele correcties van de voorbije maand(en).

B. Informatie in verband met cursistenbetalingen

De gebruikers van Mijn Loopbaan voor Partners die de mogelijkheid hebben om via dit systeem de cursisten op te volgen waarvoor zij inzagerecht hebben, worden op de hoogte gehouden van alle nieuwigheden in verband met cursistenbetalingen. MLP-gebruikers die hierover geen verdere informatie wensen, kunnen dit melden aan het team Cursistenadministratie: cursistenadministratie@vdab.be.

Problemen of onduidelijkheden in verband met reeds uitgevoerde betalingen? Contacteer het team Cursistenadministratie via cursistenadministratie@vdab.be.

Vragen?

Mail naar het team cursistenadministratie: cursistenadministratie@vdab.be

Op deze pagina