Starten als loopbaancentrum

VDAB werkt samen met partners om loopbaanbegeleiding aan burgers aan te bieden. Om als partner loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque te kunnen geven, moet je over een mandaat beschikken. 

Wil je loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque aanbieden? Je vindt alle info die je nodig hebt op deze pagina.

De Vlaamse Regering keurde op 15 december 2023 een wetsvoorstel goed over bijkomende mandaatvoorwaarden i.k.v. de beroepsbekwaamheid voor loopbaanbegeleiders. Door een mandaat aan te vragen erken je automatisch dat je aan deze extra mandaatvoorwaarden moet voldoen.

Lees alles over de beroepskwalificatie loopbaanbegeleider.

Mandaat

Wil je starten als loopbaancentrum om loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque te geven, moet je gemandateerd zijn.
 

Vraag je mandaat aan!

De rol van VDAB

VDAB is regisseur van het loopbaanlandschap.

Dat betekent dat VDAB:

  • mandaten toekent aan de loopbaancentra, die op hun beurt loopbaanbegeleiding geven aan de burgers
  • de praktische onderrichtingen voor het BVR en de gedragscode uitwerkt en nagaat of die opgevolgd worden
  • voor de burger het informatie- en aanvraagloket van de loopbaancheque is 
  • de kwaliteit van de dienstverlening voor de burger bewaakt

De richtlijnen

Niet alle regelgeving in een wet kan opgenomen worden. Daarom heeft VDAB het recht om praktische onderrichtingen te omschrijven (zie ook Art. 5 °6 van het BVR). Ook deze praktische onderrichtingen, die je op dit extranet terugvindt, zijn bindend

Voortschrijdend inzicht, nieuwe wetgeving, evoluties in de marktwerking, opportuniteiten met betrekking tot bepaalde doelgroepen ... verplichten VDAB om de richtlijnen op extranet te verfijnen, aan te passen of uit te breiden waar nodig. Elke wijziging is van kracht van zodra op extranet gepubliceerd.

Infomails van VDAB

Belangrijke wijzigingen in de richtlijnen communiceren we ook altijd met een mail (afzender info@marketingmail.vdab.be). Van zodra gecommuniceerd via een infomail is de richtlijn van kracht. Volg deze mails daarom goed op.

Persoon die toekijkt vanachter een wand

Privacy

Omdat je als loopbaancentrum ook persoonsgegevens gaat verwerken in het kader van de opdracht Loopbaanbegeleiding, moet ook alles omtrent Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) in orde zijn.

Lees alle info omtrent privacy en verwerking van gegevens 

Mandaat toegekend?

De richtlijnen

Je vindt alle richtlijnen via onderstaande pagina's:

Goed om te weten

  • Na toekenning van je mandaat krijg je een mail ter bevestiging en de naam van je contactpersoon bij VDAB. Die neemt daarna contact met je op om de verdere opstart te bespreken.
  • Vanaf het moment dat je gemandateerd bent, kan je loopbaancentrum ook gevonden worden via vdab.be (meer info op de pagina 'Je aanbod publiceren in 'Zoek een loopbaancentrum' op vdab.be')